Πέμπτη, 29η Φεβρουαρίου 2024  2:17 μμ
 
wm small
Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2023 17:52

Ειδική και Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023 18:00 & 19:00

Αν βρίσκετε το άρθρο ενδιαφέρον κοινοποιήστε το

Την  Δευτέρα 27 Νοεμβρίου στις 18:00  θα πραγματοποιηθεί  ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων  ισολογισμού και  αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2022 Δήμου Αγρινίου.  

(Σχετ. η υπ’ αριθμ.  206/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

 

Την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου και ώρα 19:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 Θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης:

 

 1. 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 290/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

 

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 291/2023 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έκθεση εσόδων - εξόδων Γ΄ τριμήνου 2023 για  τον έλεγχο υλοποίησης  του  προϋπολογισμού  έτους  2023».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

 

 1. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα.

(Σχετ.: Οι υπ’ αριθμ. 129&149/2023 αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας και οι υπ’ αριθμ. 36&38/2023 αποφάσεις Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Αντώνιος Τζογάνης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

 

 1. Έκτακτη επιχορήγηση των Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικές Επιτροπές Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος των Επιτροπών κ. Ζαρκαβέλης).

 

 1. Γνωμοδότηση επί μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου, σχολικού έτους 2024 – 2025.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 20/2022 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Ζαρκαβέλης).

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής συμβάσεων που τροποποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 

 1. Διαγραφή οφειλών, προσαυξήσεων και χρέους από Βεβαιωτικούς Καταλόγους Τελών και Βεβαιωτικούς Χρηματικούς Καταλόγους Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 

 1. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ηλεκτρονικών πινακίδων σήμανσης με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 

 1. Έγκριση παράτασης ισχύος της υπ’ αριθμ. 43477/3-7-2023 σύμβασης του Δήμου Αγρινίου για την προμήθεια με τίτλο: «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στον Δήμο Αγρινίου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 

 1. Παράταση μίσθωσης θέσης περιπτέρου της πλατείας Μητροπολίτη Χριστοφόρου στο Αγρίνιο.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 

 1. Πρόωρη λύση μίσθωσης περιπτέρου  της οδού Λ. Μαβίλη στο Αγρίνιο.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 

 1. Έγκριση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης της υπ’ αριθμ. 78470/19-12-2022 σύμβασης με τον οικονομικό φορέα Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ» για την ασφάλιση του νεοαποκτηθέντος οχήματος τύπου VAN με αριθμό κυκλοφορίας ΚΤΥ 3132.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 

 1. Έγκριση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. πρωτ. 53225/9-9-2022 σύμβασης με τους οικονομικούς φορείς: ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ, ΤΣΙΛΙΜΠΩΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ και ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ για την προμήθεια ειδών σίτισης Κοινωνικού Παντοπωλείου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

 

 1. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου: «Αγροτική οδοποιία εκτός οικισμών Τ.Κ. Αμπελίων, Τ.Κ. Ποταμούλας, Τ.Κ. Αγ. Βλασίου της Δ.Ε. Παρκαμπυλίων του Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την σύνταξη της μελέτης εφαρμογής με τίτλο: «Σύνταξη Μελέτης Ενεργειακής Αναβάθμισης του Σχολικού Συγκροτήματος πρώην Πολυδύναμου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης “ΠΟΣΜΕ” Αγρινίου», προϋπολογισμού 34.715,25 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

Θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων:

 

 1. Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της ενταγμένης στο πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» Δομής Παροχής Συσσιτίου Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 

 1. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στο Υποέργο α/α 1 «Ανοικτό Κέντρο Ημέρας» και στο Υποέργο α/α 2 «Υπνωτήριο», της Πράξης «Δομές Αστέγων Δήμου Αγρινίου (συνέχιση δράσης)» και κωδ. ΟΠΣ (MIS) 6001977 που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

 

 1. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στο Υποέργο (Α/Α1) «Δομή Σίτισης και Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Αγρινίου» της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο (Συνέχιση Δράσης) Δήμου Αγρινίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001975 που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021 – 2027.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

 

 1. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού της Πράξης «Συνέχιση Δράσης Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αγρινίου», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001988» και προϋπολογισμό 1.001.262,71 € του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2021-2027».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

 

 1. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού της πράξης: «Συνέχιση Λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας - Συνέχιση Λειτουργίας ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Αγρινίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001941 που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021 – 2027».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

 

 1. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επέκταση και αναβάθμιση δικτύου πεζοδρόμων της πόλης».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ανακατασκευές πεζοδρομιών - διαμορφώσεις ραμπών ΑΜΕΑ οδών Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε (τακτοποιητικού ως προς τις εργασίες με υπέρβαση λόγω αύξησης της αναθεώρησης) του έργου: «Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας κλειστού γυμναστηρίου δημοτικού αθλητικού κέντρου (ΔΑΚ) “ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ” Δήμου Αγρινίου», προϋπολογισμού 820.000,00 €.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ, του 1ου ΠΚΝΤΜΕ, της 1ης Σ.Σ. και της 2ης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών του έργου: «Βελτίωση και ανάπλαση παραλίμνιων κοινοχρήστων χώρων αναψυχής Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. και του 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αναπλάσεις – βελτιώσεις οδών κέντρου πόλης Αγρινίου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε., υπερβατικού ως προς την αναθεώρηση, του έργου: «Αποπεράτωση δημοτικού κτιρίου στη Τ.Κ. Ματαράγκας και μετατροπή του σε πολιτιστικό κέντρο».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός με υπέρβασης αναθεώρησης) και του 1ου Α.Π.Ε. της 1η Σ.Σ. του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Αγρινίου» με κωδικό MIS 5056324 ΕΣΠΑ.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

Διαβάστηκε 143 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2023 18:01
Ακολουθείστε το AitoloakarnaniaBest.gr στο Google News
Συντακτική Ομάδα του AitoloakarnaniaBest.gr

Καθημερινή ενημέρωση με οτι καλύτερο συμβαίνει και ότι είναι χρήσιμο για τον κόσμο στην Αιτωλοακαρνανία. Σε πρώτο πλάνο η ανάδειξη του νομού, ως φυσική ομορφιά, πολιτισμικές δράσεις, ιστορικά θέματα, ενδιαφέροντα πρόσωπα και ομάδες και οτι άλλο αξίζει να αναδειχθεί.