Πέμπτη, 22η Φεβρουαρίου 2024  9:48 πμ
 
wm small
Τετάρτη, 06 Σεπτεμβρίου 2023 21:45

Η διαδικασία ηλεκτρονικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων

Αν βρίσκετε το άρθρο ενδιαφέρον κοινοποιήστε το

Με έγγραφό της η αρμόδια Διεύθυνση του ΥπΑΑΤ (Γενική Δ/νση Γεωργίας - Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής - Τμήμα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων) αναφέρεται σε θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου γεωργικών φαρμάκων, από φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία διαθέτουν αναγγελία έναρξης εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.

Σκοπός του εγγράφου είναι η περιγραφή της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθούν τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων όταν προβαίνουν και σε ηλεκτρονική εμπορία γεωργικών φαρμάκων.

Η εμπορία γεωργικών φαρμάκων διενεργείται στη χώρα μας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του ν.4036/2012 (Α΄ 8), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (http://www.minagric.gr/images/stories/ docs/agrotis/Georgika_Farmaka/elenxoi/N.4036_2012_ConsolidatedVersion_011221.pdf).

Υποχρέωση να αναγγείλει την έναρξη εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, έχει κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται να εμπορευτεί γεωργικά φάρμακα. Για την πραγματοποίηση εμπορίας γεωργικών φαρμάκων ακολουθούνται οι οδηγίες του π.δ. 159/2013 όπως ισχύει.

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο του 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞΕΒ-ΝΘΞ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: «Διαδικασία αναγγελίας έναρξης εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και θέματα λειτουργίας καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων» και συγκεκριμένα στο κεφ. 3 παρ. 3.1 αναφέρεται: «Η τυχόν πώληση μέσω διαδικτύου (internet), δεν αίρει την ανωτέρω απαίτηση αναγγελίας έναρξης άσκησης εμπορίας γεωργικών φαρμάκων. Τονίζεται ότι και σε περιπτώσεις πώλησης μέσω διαδικτύου (internet), οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν κατάστημα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, το οποίο να πληροί τις προδιαγραφές του π.δ. 159/2013 (Α΄ 251)), (http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer- 2/crop-production/fytoprostasiamenu/ elenxoifitoprostateytikonmenu/527-odigies-ele-arxes/879- katefintiriesarxes).

Τα καταστήματα που προβαίνουν και σε ηλεκτρονική εμπορία γεωργικών φαρμάκων ενημερώνουν την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας (ΔΑΟΚ-ΠΕ), στην οποία δραστηριοποιούνται και από την οποία έχουν λάβει έγκριση για εμπορία γεωργικών φαρμάκων. Η νομοθεσία που διέπει το ηλεκτρονικό εμπόριο γεωργικών φαρμάκων είναι η ίδια με αυτή της εμπορίας γεωργικών φαρμάκων με φυσική παρουσία. Οι παραβάσεις που διαπιστώνονται κατά τον έλεγχο του ηλεκτρονικού εμπορίου γεωργικών φαρμάκων, επισύρουν διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το ν. 4036/2012 (Α΄ 8), όπως ισχύει.

Τα γεωργικά φάρμακα που διαφημίζονται και πωλούνται ηλεκτρονικά από τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων πρέπει να είναι εγκεκριμένα στη Χώρα μας και η διαφήμισή τους να είναι σύμφωνη με την άδεια διάθεσής τους στην αγορά. Επίσης κατά τη στιγμή της ηλεκτρονικής πώλησης δεν πρέπει να έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης των γεωργικών φαρμάκων. Απαγορεύεται η ηλεκτρονική πώληση μη εγκεκριμένων, στην Ελλάδα, γεωργικών φαρμάκων ή γεωργικών φαρμάκων, των οποίων η άδεια διάθεσης στην αγορά έχει ανακληθεί. Η ιστοσελίδα του καταστήματος εμπορίας γεωργικών φαρμάκων πρέπει να επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να αποφεύγεται η διαφήμιση και εμπορία ακατάλληλων προς χρήση σκευασμάτων.

Η ηλεκτρονική εμπορία γεωργικών φαρμάκων αφορά είτε επαγγελματικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα ή ερασιτεχνικά.

 • Η εμπορία γεωργικών φαρμάκων επαγγελματικής χρήσης, μέσω διαδικτύου, θα γίνεται σε δύο στάδια:

α) Αρχικά πρέπει να συμπληρώνεται φόρμα με συγκεκριμένα στοιχεία του επικείμενου αγοραστή, η οποία θα υπάρχει στην ιστοσελίδα του καταστήματος εμπορίας γεωργικών φαρμάκων. Η συμπλήρωση των στοιχείων είναι υποχρεωτική προκειμένου να γίνει συνταγογράφηση και ηλεκτρονική καταγραφή λιανικής πώλησης φπ, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Στη φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων πρέπει να περιλαμβάνονται οπωσδήποτε:

 1. το ονοματεπώνυμο του αγοραστή
 2. το ΑΦΜ του αγοραστή,
 3. το εμπορικό όνομα του σκευάσματος που επιθυμεί να αγοράσει,
 4. το ακριβές είδος της καλλιέργειας για την οποία θα το χρησιμοποιήσει (λεμονιές, τομάτες, κτλ),
 5. η έκταση της καλλιέργειας στην οποία θα το χρησιμοποιήσει και
 6. η ακριβής αιτία για την οποία θέλει να το προμηθευτεί (συγκεκριμένος μύκητας, συγκεκριμένα ζιζάνια, κτλ),
 7. στοιχεία επικοινωνίας του αγοραστή (τηλέφωνο, e-mail, κτλ).

β) Μετά την συμπλήρωση της φόρμας με τα ανωτέρω στοιχεία, από τον επικείμενο αγοραστή και υποβολής αίτησης για αγορά επαγγελματικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, το κατάστημα προβαίνει σε συνταγογράφηση των ζητηθέντων σκευασμάτων, με την προϋπόθεση ότι ο αγοραστής είναι πιστοποιημένος χρήστης γεωργικών φαρμάκων, και δεν υπάρχει κώλυμα ως προς την ποσότητα των φπ που παρήγγειλε (σχετικά με το είδος της καλλιέργειας και την ποσότητα των φπ που πιθανόν έχει ξαναπρομηθευτεί για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια).

Στη συνέχεια εφόσον δεν υπάρχει κάποιο κώλυμα, το κατάστημα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων θα προχωράει στην ενημέρωση του αγοραστή για το κόστος της παραγγελίας του και τον τρόπο καταβολής του χρηματικού αντίτιμου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αγορά των γεωργικών φαρμάκων.

 • Για την εμπορία ερασιτεχνικών γεωργικών φαρμάκων, μέσω διαδικτύου, δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση της ανωτέρω φόρμας. Η παραγγελία και πληρωμή τους μπορεί να πραγματοποιείται άμεσα, από τον ενδιαφερόμενο.

Η αποστολή των γεωργικών φαρμάκων θα πρέπει να συνοδεύεται με έγγραφο οδηγιών και συστάσεων, από τον υπεύθυνο επιστήμονα του καταστήματος, σχετικά με τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων που προμηθεύτηκε ο αγοραστής. Οι οδηγίες του εγγράφου πρέπει να γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4036/2012 (Α΄ 8), όπως ισχύει.

Το κατάστημα που ασκεί ηλεκτρονική εμπορία γεωργικών φαρμάκων πρέπει να εξασφαλίζει την άμεση επικοινωνία με τους πελάτες που παραγγέλνουν ηλεκτρονικά για τυχόν απορίες, διευκρινίσεις ή παράπονα.

Το κατάστημα υποχρεούται να διατηρεί ξεχωριστό φάκελο με τις παραγγελίες, συνταγογραφήσεις, ηλεκτρονικές καταγραφές και τα παραστατικά που αφορούν αγορές γεωργικών φαρμάκων μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς και τα παραστατικά των μεταφορικών εταιρειών, που αφορούν τη μεταφορά των γεωργικών φαρμάκων. Τον εν λόγω φάκελο οφείλει να καταδεικνύει όταν αυτός ζητείται από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, κατά τη διάρκεια επικείμενου ελέγχου.

⇒ Στην περίπτωση ολοκλήρωσης της παραγγελίας, η μεταφορά των σκευασμάτων πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή καθώς πρόκειται για τοξικές, χημικές ουσίες και πρέπει να προβλεφθεί η ασφάλεια των μεταφορέων σε περίπτωση ατυχήματος.

Για την εξασφάλιση της ασφαλούς μεταφοράς των γεωργικών φαρμάκων πρέπει να ακολουθούνται τα εξής:

 • Η αποστολή γεωργικών φαρμάκων αφορά συσκευασίες που αναφέρονται, στην ισχύουσα κατά την πώληση, έγκριση κυκλοφορίας εκάστου σκευάσματος και μόνο σε αυτές. Απαγορεύεται ο διαμοιρασμός των γεωργικών φαρμάκων σε μικρότερες συσκευασίες ή και η παρασκευή ετοιμόχρηστων σκευασμάτων, τα οποία δεν έχουν έγκριση κυκλοφορίας στην Ελληνική αγορά. Συσκευασίες γεωργικών φαρμάκων που περιέχουν 2 ή περισσότερες υποσυσκευασίες, απαγορεύεται να χωρίζονται και να πωλούνται ξεχωριστά.
 • Το κατάστημα υποχρεούται για την ενημέρωση των μεταφορικών εταιρειών, ότι πρόκειται για μεταφορά γεωργικών φαρμάκων (επικίνδυνες χημικές ουσίες) προκειμένου να τηρηθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές από την παραλαβή μέχρι και την παράδοση των σκευασμάτων. Πρέπει να αναγράφεται στα παραστατικά της μεταφορικής εταιρείας ότι πρόκειται για μεταφορά γεωργικών φαρμάκων.
 • Πρέπει να υπάρχει ένδειξη στη συσκευασία αποστολής, ότι πρόκειται για γεωργικά φάρμακα.
 • Το κόστος μεταφοράς των γεωργικών φαρμάκων καθορίζεται από τις εταιρείες μεταφοράς σε συνεννόηση με το κατάστημα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.
Διαβάστηκε 291 φορές
Ακολουθείστε το AitoloakarnaniaBest.gr στο Google News
Συντακτική Ομάδα του AitoloakarnaniaBest.gr

Καθημερινή ενημέρωση με οτι καλύτερο συμβαίνει και ότι είναι χρήσιμο για τον κόσμο στην Αιτωλοακαρνανία. Σε πρώτο πλάνο η ανάδειξη του νομού, ως φυσική ομορφιά, πολιτισμικές δράσεις, ιστορικά θέματα, ενδιαφέροντα πρόσωπα και ομάδες και οτι άλλο αξίζει να αναδειχθεί.

Στην ίδια κατηγορία