Πέμπτη, 18η Αυγούστου 2022  11:54 μμ
 
wm small
Δευτέρα, 04 Ιουλίου 2022 13:59

Νέες ενισχύσεις έως 100.000 ευρώ για νεοφυείς επιχειρήσεις

Αν βρίσκετε το άρθρο ενδιαφέρον κοινοποιήστε το

Από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει προκηρυχθεί και είναι «ανοιχτή» για υποβολή αιτήσεων η δράση «Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” εν μέσω πανδημίας COVID-19 – β΄ κύκλος»

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, oι νεοφυείς καινοτόμοι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν ένα δυναμικό και πολλά υποσχόμενο τμήμα της ελληνικής οικονομίας με προσανατολισμό προς την καινοτομία ή/και την έρευνα, με υψηλό θετικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας καθώς και στη μετάβασή της σε νέο παραγωγικό μοντέλο, ενώ παράλληλα προσπαθούν, πέραν της διατήρησης των υφισταμένων θέσεων εργασίας τους, να δημιουργήσουν νέες, ει δυνατόν για προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης. Στόχο της δράσης αποτελεί η ενίσχυση των νεοφυών επιχειρήσεων των ενταγμένων στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece», με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, ως κεφάλαιο κίνησης, για την κάλυψη εξόδων τους έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να παραμείνουν βιώσιμες και να μη χαθούν θέσεις εργασίας.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της δράσης είναι επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν όροι και προϋποθέσεις που αναγράφονται αναλυτικά στον δημοσιευμένο οδηγό. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα πρέπει να:

– Είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece».

– Λειτουργούν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια.

– Εχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας έως 31/12/2021.

– Είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις.

– Ασκούν δραστηριότητα συμβατή με τομέα της εθνικής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3.

– Δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ, όπως αναφέρονται στη δημοσιευμένη πρόσκληση.

– Λειτουργούν αποκλειστικά με τη μορφή: ΙΚΕ, ΕΠΕ, Α.Ε.

Η συνολική δημόσια χρηματοδότηση για τον β΄ κύκλο της δράσης ανέρχεται σε 34.000.000 ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

– Δραστηριοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας, ήτοι έχουν ελληνικό ΑΦΜ ή πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ/Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

– Το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 6.250 ευρώ, ήτοι: των αγορών εμπορευμάτων χρήσης, των αγορών α΄ υλών και υλικών χρήσης, του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές- βιολογικές δραστηριότητες), του συνόλου των διαφόρων λειτουργικών εξόδων.

– Τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

– Εχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ (εφόσον είναι υποκείμενες) για το έτος αναφοράς 2020 εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, ή υπεύθυνη δήλωση για όσες επιχειρήσεις επιλέξουν ως έτος αναφοράς το 2021.

– Δεν χαρακτηρίζονται «προβληματικές» σύμφωνα τον ορισμό του προσωρινού πλαισίου στήριξης.

Στο πλαίσιο της δράσης επιχορηγούνται οι επιχειρήσεις του «Elevate Greece» με ποσό έως 80% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2020 ή 2021), με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τις 5.000 ευρώ και μέγιστο τις 100.000 ευρώ.

Οι ωφελούμενοι επιλέγουν το έτος που πραγματοποίησαν τις υψηλότερες δαπάνες κεφαλαίου κίνησης, ήτοι το 2020 ή το 2021, επί των οποίων θα υπολογιστεί το αιτούμενο ποσό επιχορήγησης. Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό προκύπτουν όπως έχει ήδη αναφερθεί, από το άθροισμα των αγορών εμπορευμάτων χρήσης, των αγορών α΄ υλών και υλικών χρήσης, του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους καθώς και τα διάφορα λειτουργικά έξοδα. Επισημαίνεται ότι μία επιχείρηση δεν μπορεί να επιδοτηθεί και από τις δύο προσκλήσεις για το ίδιο έτος αναφοράς, δηλαδή για το 2020.

Η επιδότηση των ωφελούμενων επιχειρήσεων με έξοδα ίσα ή άνω του ποσού των 125.000 ευρώ ανέρχεται σε 100.000 ευρώ. Δεν επιδοτούνται επιχειρήσεις σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του ελέγχου αποδεικνύει άθροισμα εξόδων μικρότερο των 6.250 ευρώ.

Οι αιτήσεις αξιολογούνται άμεσα, με σειρά προτεραιότητας (first in – first out), σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους. Επισημαίνεται ότι δεν θα υπάρχει βαθμολόγηση των προτάσεων παρά μόνο διαπίστωση τήρησης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής.

Οι δικαιούχοι έχουν την υποχρέωση να αναλώσουν το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης εντός του 2022. Αυτό θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2022. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί και αφού έχουν υποβληθεί οι φορολογικές δηλώσεις των επιχειρήσεων, διαπιστωθεί το αντίθετο, η διαφορά μεταξύ καταβληθέντος ποσού και αθροίσματος δηλωθέντων ποσών θα αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (http://www.ependyseis.gr/mis). Τα πλήρη στοιχεία της πρόσκλησης μπορούν αναζητηθούν στις ιστοσελίδες της ΓΓΕΤ http://www.gsrt.gr καθώς και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), http://www.antagonistikotita.gr Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως 31/10/2022.

ΜΑΙΡΗ ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗ  kathimerini.gr

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της AMBIO A.E.

Διαβάστηκε 103 φορές
Συντακτική Ομάδα του AitoloakarnaniaBest.gr

Καθημερινή ενημέρωση με οτι καλύτερο συμβαίνει και ότι είναι χρήσιμο για τον κόσμο στην Αιτωλοακαρνανία. Σε πρώτο πλάνο η ανάδειξη του νομού, ως φυσική ομορφιά, πολιτισμικές δράσεις, ιστορικά θέματα, ενδιαφέροντα πρόσωπα και ομάδες και οτι άλλο αξίζει να αναδειχθεί.

Ακολουθείστε το AitoloakarnaniaBest.gr στο Google News

Τελευταία άρθρα στην ίδια κατηγορία

Τελευταία άρθρα