Παρασκευή, 1η Ιουλίου 2022  1:28 μμ
 
wm small
Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2021 23:44

Τριχωνίδα – Λυσιμαχεία: Η βάση της ανάπτυξης

Αν βρίσκετε το άρθρο ενδιαφέρον κοινοποιήστε το

Τριχωνίδα – Λυσιμαχεία: Η βάση της ανάπτυξης

Στο Ταμείο Ανάκαμψης το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την Τριχωνίδα και τη Λυσιμαχεία

Η συζήτηση για την ανάπτυξη της περιοχής θα γίνεται όχι επί τη βάσει γενικοτήτων, αλλά κάτω από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, όπου και το Δημόσιο και οι ιδιώτες θα ξέρουν τι επιτρέπεται, τι όχι και που

Ξεκινά ο δεύτερος κύκλος του εμβληματικού για τη χώρα Προγράμματος Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, με συνολικό προϋπολογισμό, 401,05 εκατ.€.

Η σχετική απόφαση που εκδόθηκε σε ΦΕΚ, υπογράφεται από τον υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, και περιλαμβάνει συνολικά 136 περιοχές, για τις οποίες θα εκπονηθούν Μελέτες Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων.

Από την Αιτωλοακαρνανία στον β’ κύκλο του προγράμματος εντάσσεται Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο για το Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας (και τις τρεις Δημοτικές του Ενότητες), καθώς και Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο για τους Δήμους Αγρινίου και Θέρμου (που αφορά τις Δημοτικές Ενότητες Παραβόλας, Μακρυνείας, Αρακύνθου, Θεστιέων, Αγρινίου και Αγγελοκάστρου).

Πρόκειται ουσιαστικά για το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Τριχωνίδας, δηλαδή για το χωροταξικό σχέδιο, που θα αποτελέσει το θεμέλιο για την ανάπτυξη της περιοχής, καθορίζοντας μεταξύ άλλων τις χρήσεις γης, αλλά και τους κανόνες προστασίας για το ευαίσθητο περιβαλλοντικά οικοσύστημα της Τριχωνίδας και της Λυσιμαχείας.

Το αίτημα Φαρμάκη που προηγήθηκε

Η εξέλιξη αυτή αξίζει να σημειωθεί ότι έρχεται μόλις δύο μήνες μετά το σχετικό αίτημα του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη προς τον υφυπουργό Περιβάλλοντος Ν. Ταγαρά. Στην επιστολή του ο Περιφερειάρχης μεταξύ άλλων σημείωνε ότι «απαιτείται ειδική ρύθμιση χρήσεων γης και λοιπών όρων ανάπτυξης, η κατάρτιση προγραμμάτων αστικής ανάπλασης, η περιβαλλοντική προστασία και σχέδια αντιμετώπισης των συνεπειών από φυσικές καταστροφές για την ταχεία ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης

Εκτιμάται ότι η ρύθμιση της περιοχής γύρω από τις λίμνες Τριχωνίδα και Λυσιμαχεία, ως ένα ενιαίο «οικοσύστημα», φυσικό και ανθρωπογενές, δύναται να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα με την εκπόνηση του Ειδικού Πολεδομικού Σχεδίου».

Την αναγκαιότητα να υπάρξει ένα ειδικό χωροταξικό για την Τριχωνίδα είχε επισημάνει ο Νεκτ. Φαρμάκης και στην εκδήλωση της Περιφέρειας τον περασμένο Σεπτέμβιο, όπου παρουσιάστηκαν οι προτάσεις που βραβεύτηκαν στο πλαίσιο του διαγωνισμού ιδεών για την ανάπτυξης της περιοχής της Τριχωνίδας.

Υπενθυμίζεται πως ήδη το Υπουργείο Περιβάλλοντος εκπονεί την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για τον χαρακτηρισμό της λίμνης ως Εθνικό Πάρκο και πλέον με το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο θα ολοκληρωθεί το «παζλ» της χωροταξικής πολιτικής και πλέον η συζήτηση για την ανάπτυξη της Τριχωνίδας θα μπορεί να γίνεται όχι επί τη βάσει γενικών οραμάτων, αλλά κάτω από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, όπου και το Δημόσιο και οι ιδιώτες θα ξέρουν τι επιτρέπεται, τι όχι και που.

Στην από 27/10/2021 επιστολή του προς το Ν. Ταγαρά ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας σημείωνε μεταξύ άλλων:

«Η περιοχή μελέτης ανήκει διοικητικά σε δύο Δήμους: Αγρινίου και Θέρμου. Χαρακτηρίζεται από ένα πλούσιο και ιδιαίτερο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, αλλά και από ανεπαρκείς τουριστικές υποδομές. Η μη επαρκής αξιοποίηση και ανάδειξη αυτού του σημαντικού αποθέματος, εξαιτίας ιδίως της μειωμένης συνδεσιμότητας και προσβασιμότητας σημαντικών φυσικών και ανθρωπογενών στοιχείων, του έντονου κατακερματισμού του φυσικού τοπίου, και της απουσίας θεσμοθετημένου ρυθμιστικού χωρικού σχεδιασμού, αποτελούν τροχοπέδη στην περαιτέρω ανάδειξη και ανάπτυξη της περιοχής.

Ως προς το τελευταίο, εγκεκριμένος χωρικός σχεδιασμός στην περιοχή μελέτης υφίσταται μόνο σε ένα μικρό τμήμα της που ανήκει στη Δ.Ε. Αγρινίου. Σημειώνεται ότι το ΓΠΣ Δήμου Αγρινίου (νυν Δ.Ε. Αγρινίου) είναι το μοναδικό ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ του Ν. 2508/1997 που έχει εγκριθεί μέχρι σήμερα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

Η προτεινόμενη μελέτη με ενδεικτικό τίτλο «Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) των Παραλίμνιων Περιοχών των λιμνών Τριχωνίδας και Λυσιμαχείας» έχει στόχο τη χωρική οργάνωση και την ανάπτυξη της περιοχής, ούτως ώστε αυτή να μπορεί να λειτουργήσει ως υποδοχέας σχεδίων, έργων και προγραμμάτων υπερτοπικής κλίμακας και στρατηγικής σημασίας.

Προκειμένου κάτι τέτοιο να καταστεί εφικτό, απαιτείται ειδική ρύθμιση χρήσεων γης και λοιπών όρων ανάπτυξης, η κατάρτιση προγραμμάτων αστικής ανάπλασης, η περιβαλλοντική προστασία και σχέδια αντιμετώπισης των συνεπειών από φυσικές καταστροφές για την ταχεία ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου.

Εκτιμάται ότι η ρύθμιση της περιοχής γύρω από τις λίμνες Τριχωνίδα και Λυσιμαχεία, ως ένα ενιαίο «οικοσύστημα», φυσικό και ανθρωπογενές, δύναται να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα με την εκπόνηση του ΕΠΣ.

Μέσω της εκπόνησης του ΕΠΣ ευελπιστούμε:

– στην ενίσχυση του πολύπλευρoυ χαρακτήρα της περιοχής,
– στον ορθoλογικό σχεδιασμό χρήσεων γης με καθορισμό ζωνών για την ανάπτυξη ήπιων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού και αναψυχής, αλλά και ήπιων παραγωγικών δραστηριοτήτων που θα ενισχύσουν την οικονομική ανθεκτικότητα της περιοχής, με παράλληλη διατήρηση και προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος,
– στην προώθηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων σε επιλεγμένες περιοχές ειδικoύ ενδιαφέροντος, βασισμένες στις αρχές του περιβαλλοντικού σχεδιασμού,
– στην ενίσχυση της «ταυτότητας τoυ τόπου»,
– στη συνεκτίμηση στο σχεδιασμό παραγόντων που σχετίζονται με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή κ.ά.»

Π. Παπαδόπουλος: Εκτός του πολεοδομικού σχεδιασμού και στον Β΄ κύκλο, ο δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου!

Στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο την 17/12/2021 η παράταξή «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ», κατέθεσε, μεταξύ άλλων, ερώτηση προς τη δημοτική αρχή, αν έχει υποβάλλει πρόταση για κατάρτιση και έγκριση προγραμμάτων εκπόνησης μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων, εξειδικεύοντας την στις λιμενικές υποδομές και το θαλάσσιο μέτωπο του δήμου. Η απάντηση ήταν θετική.

Τα γεγονότα όμως και η πραγματικότητα και πάλι τους διαψεύδουν! Καμία πρόταση δεν υποβλήθηκε και στο Β΄ κύκλο μελετών! Άρα το ψεύδος ήταν συνειδητό και καραμπινάτο…

Στο σχετικό ΦΕΚ (αρ. φύλλου 6046/ τ. Β/20-12-2021) που δημοσιεύθηκε, εγκρίθηκαν:

Ο δημοτικό σύμβουλος Μεσολογγίου και επικεφαλής της παράταξης “Συμμαχία για το Μέλλον” Πάνος Παπαδόπουλος

α) Μελέτες Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων σε 128 δήμους της χώρας (μεταξύ αυτών οι δήμοι Αγρινίου, Θέρμου και Ακτίου – Βόνιτσας

β) Μελέτες Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων σε 8 δήμους και παραλιακά μέτωπα δήμων (κυρίως της Ηπείρου).

Και από τις δύο (2) ανωτέρω εντάξεις, ο δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ, ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ!

Επειδή θράσος, ψεύδος και ανικανότητα πάνε χέρι – χέρι και επειδή ο δήμος είναι κάτι που πονάει ΟΛΟΥΣ, σας καλώ τουλάχιστον να τρέξετε ώστε να υποβάλετε πρόταση στους επόμενους δύο (2) κύκλους, όπου συνολικά θα ενταχθούν 229 δήμοι και 768 δημοτικές ενότητες, με προϋπολογισμό 401,05 εκατ. ευρώ και χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας και ειδικότερα από το ΠΔΕ-ΣΑΤΑ 075 με ονομασία «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ».

Και βέβαια δεν χρειάζεται να το σκεφτείτε και πολύ: Ολόκληρο το παραλιακό μέτωπο από Διόνι Κατοχής μέχρι Κρυονέρι μπορεί να ενταχθεί. Και φυσικά το λιμάνι Μεσολογγίου, η Τουρλίδα και ο οικισμός της!

Κινηθείτε λοιπόν πριν είναι πολύ αργά… αν και το “φιτίλι” για να πάρετε μπροστά είναι βραδύκαυστο, έστω και καθυστερημένα, κάντε κάτι!!

Πάνος Παπαδόπουλος

Δημοτικός Σύμβουλος

«ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»

Δημήτρης Παπαδάκης – Εφημερίδα “Συνείδηση” 

sinidisi.gr

Διαβάστηκε 238 φορές
Συντακτική Ομάδα του AitoloakarnaniaBest.gr

Καθημερινή ενημέρωση με οτι καλύτερο συμβαίνει και ότι είναι χρήσιμο για τον κόσμο στην Αιτωλοακαρνανία. Σε πρώτο πλάνο η ανάδειξη του νομού, ως φυσική ομορφιά, πολιτισμικές δράσεις, ιστορικά θέματα, ενδιαφέροντα πρόσωπα και ομάδες και οτι άλλο αξίζει να αναδειχθεί.

Ακολουθείστε το AitoloakarnaniaBest.gr στο Google News

Τελευταία άρθρα στην ίδια κατηγορία

Τελευταία άρθρα