Κυριακή, 22η Μαίου 2022  5:35 μμ
 
wm small
Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2021 18:43

Δημοσκόπηση της DATA C για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Ο Φαρμάκης κερδίζει σε όλα τα σημεία

Αν βρίσκετε το άρθρο ενδιαφέρον κοινοποιήστε το

Ο περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης προβάλλει ως ο κυρίαρχος στη Δυτική Ελλάδα, με τη διεισδυτικότητά του να ξεπερνά πια παρατάξεις και κόμματα

Πολιτικά και κοινωνικά ενδιαφέροντα, και σίγουρα πολύ διαφοροποιημένα από τα συμπεράσματα της κάλπης του 2019, οπότε και εξελέγη η περιφερειακή αρχή, είναι τα ευρήματα της μεγάλης έρευνας που διεξήγαγε η εταιρεία DATA C για λογαριασμό της εφημερίδας «Πελοπόννησος».

Διαβάστε αναλυτικά την δημοσκόπηση όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος»

1. Η ταυτότητα της έρευνας

ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση των απόψεων των κατοίκων της Π.Δ.Ε. για την θητεία της περιφερειακής αρχής, τον περιφερειάρχη και της εκλογικής συμπεριφοράς των ψηφοφόρων. ΔΕΙΓΜΑ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ: Αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.582 ψηφοφόρων της ΠΔΕ, ανδρών και γυναικών 17 ετών και άνω. Πολυσταδιακή στρωματοποιημένη δειγματοληψία με στρώματα τις Π.Ε., χρήση quota στο φύλο, την ηλικία. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ: Οι ερωτήσεις σταθμίστηκαν με βάση τις περιφερειακές εκλογές του 2019 (A Κυριακή). ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 17/9-9/10/2021. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Ποσοτική έρευνα με τηλεφωνικές συνεντεύξεις με χρήση ημι- δομημένου ερωτηματολογίου, στα νοικοκυριά των ερωτώμενων, χωρίς την χρήση κάλπης. ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ::±2,44%. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία DATA R.C. [Α.Μ. ΕΠΙΧ. ΔΗΜΟΣΚΠ.-ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Ε.Σ.Ρ.2, Α.Μ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρχής προστ. Ατομ. Δεδ. Ν 472/1997:817]. H DATA RC είναι μέλος του ο ΣΕΔΕΑ και μέτοχος της Ελεγκτικής Εταιρείας Δημοσκοπήσεων και Ερευνών Κοινής Γνώμης.

Τα ευρήματα της έρευνας και ειδικότερα η πρόθεση ψήφου αποτελούν την καταγραφή των απόψεων και τάσεων που επικρατούν τη χρονική περίοδο διεξαγωγής της έρευνας. Δεν αποτελούν πρόβλεψη ψήφου ούτε εκτίμηση εκλογικής επιρροής.

2. Η ποιότητα συλλογής δεδομένων στην ποσοτική έρευνα

Το πιο σοβαρό μειονέκτημα των ερευνών αυτή την περίοδο είναι η σταθερή υπεραντιπροσώπευση ορισμένων δημογραφικών ομάδων, όπως ηλικιωμένοι, ασθενείς, νοικοκυρές, κ.ά σε σχέση με νεότερες ηλικίες, ελεύθερα επαγγέλματα, κλπ. Ταυτόχρονα, οι ψυχολογικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης είναι έντονες. Οι αρνήσεις συμμετοχής πολλαπλασιάζονται, οι διακοπές των συνεντεύξεων εκτοξεύονται. Συνολικά, οι έρευνες αντιμετωπίζονται με καχυποψία και ενσωματώνουν επάλληλες μεροληψίες. To ποσοστό απόκρισης στις έρευνες μας (ποσοστό επιτυχημένων συνεντεύξεων ως προς τις πραγματοποιηθείσες κλήσεις) αλλά και άλλων εταιρειών κυμαίνεται από 10% μέχρι 15% και το ποσοστό επιτυχημένων συνεντεύξεων ως προς τις αρνήσεις κυμαίνεται (στις έρευνες μας) γύρω από το 10%. Το συμπέρασμα επομένως είναι ότι η πρωτογενής πρόθεση ψήφου που καταγράφεται στις πολιτικές έρευνες έχει χαμηλό βαθμό εγκυρότητας και σημαντικό (όπως και άγνωστο) βαθμό απόκλισης από την πραγματική συμπεριφορά του εκλογικού σώματος.

Υποκρυπτόμενες στατιστικές συσχετίσεις στις τηλεφωνικές έρευνες
Τα παραπάνω έχουν οδηγήσει στη υποψία ότι αυτό που «βλέπουμε» από τα πρωτογενή αστάθμιστα δεδομένα των ερευνών χαρακτηρίζεται από τρεις «μεροληψίες»:

«Δημοσκοπική» υπεραντιπροσώπευση των δύο πρώτων παρατάξεων. Υπερ αντιπροσώπευση του εκλογικού σώματος τους ΝΦ και πλήρη αντιπροσώπευση του εκλογικού σώματος του κ. Κατσιφάρα.

Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν, μικρότερη δυσαρέσκεια από αυτή που υπάρχει στην κοινωνία. Λαμβάνουν χαρακτήρα συστημικού εργαλείου, οι καταγραφόμενες «γνώμες» του οποίου κινούνται περισσότερο στους ιδεολογικούς «μέσους όρους», απωθώντας μεγάλο εύρος «διαφορετικών» απόψεων.
Η τρίτη «μεροληψία» που αφορά τις εκλογικές κυρίως τάσεις, έγκειται στο γεγονός ότι οι «ισχυροί» πολιτικοί παίκτες, αυτοί δηλαδή που έχουν μεγάλο βαθμό ιδεολογικής συνοχής, αποκτούν «τεχνητά» μεγαλύτερο «δημοσκοπικό βάρος» σε σχέση με αυτό που υπάρχει στο πραγματικό εκλογικό σώμα (επιβεβαιώνεται από την έρευνα μας ιδιαίτερα στην περίπτωση του Νεκτάριου Φαρμάκη).
Ο τρόπος διαχείρισης των παραπάνω περιπτώσεων είναι περίπλοκος και εν τέλει σχετικά υποκειμενικός, αφού δεν υπάρχει ένας «σίγουρος» μαθηματικός – στατιστικός τρόπος προσέγγισης του πραγματικού εκλογικού τους βάρους και διόρθωσης του υπερεκτιμημένου «δημοσκοπικού».

Σε σχέση με το πώς χειριζόμασταν στις επεξεργασίες το μέρος του πληθυσμού που δεν συμμετέχει στις έρευνες (που από το μικρότερο μέρος στο παρελθόν έχει γίνει το μεγαλύτερο σήμερα) απέναντι στο μέρος που συμμετέχει: η σταθερότητα πριν το 2010 των εκλογικών, πολιτικών ή ιδεολογικών συμπεριφορών καθιστούσε σχεδόν σίγουρο ότι το μέρος του πληθυσμού που δεν «συμπεριελάμβαναν» οι δημοσκοπήσεις συμπεριφερόταν όπως και το άλλο που «συμπεριελάμβαναν». Μετά το 2010, πέραν του ότι το μέρος του πληθυσμού που δεν «συμμετέχει» διογκώνεται πολύ, αρχίζει να έχει διαφορετικές συμπεριφορές απ’ ότι το άλλο. Έχει επηρεαστεί πολύ περισσότερο από την οικονομική κρίση, έχει διαφορετική (επιβαρυμένη) ψυχολογία, βρίσκεται πολλές φορές σε μεγάλη ένταση (γεγονός που διαφαίνεται από τη «βιαιότητα» της άρνησης να συμμετάσχει στην έρευνα), έχει περισσότερο «αντισυστημική» και ιδιαίτερα πολωμένη προς την εξουσία συμπεριφορά, εκφράζει πολύ περισσότερο διαθέσεις πολιτικής κριτικής – διαμαρτυρίας. Δεν πρόκειται μόνο για ένα ζήτημα κοινωνικής ένταξης ή κατάστασης, αλλά και για ζήτημα ιδεολογικής ή ψυχολογικής τοποθέτησης στα γεγονότα.

H διαχείριση των στατιστικών δεδομένων στις εκλογικές έρευνες στο «νέο πλαίσιο»
Η μείωση της ποιότητας των ερευνητικών δεδομένων έχουν θέσει σοβαρά ερωτηματικά ως προς την ίδια την εγκυρότητα των ερευνών. Είναι επιβεβαιωμένο ότι ο βαθμός εγκυρότητας έχει μειωθεί, ακολουθώντας τους ρυθμούς ρευστότητας που παρατηρούνται σε όλους τους τομείς της πολιτικής και κοινωνικής συμπεριφοράς. Οι δυσκολίες πλέον στη διαχείριση των δεδομένων είναι πολλαπλές. Καταρχήν, οι μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ σχεδιασθέντος και επιτευχθέντος δείγματος δεν είναι δυνατόν να διαχειρίζονται με τη μέθοδο της στάθμισης. Η στάθμιση έχει ως βασική προϋπόθεση ότι ο πληθυσμός που δεν βρέθηκε συμπεριφέρεται ακριβώς όπως αυτός που βρέθηκε. Η υπόθεση αυτή δεν ισχύει πλέον σε μεγάλο βαθμό. Επομένως μια κλασική στάθμιση των δεδομένων κινδυνεύει να παράγει ακόμα μεγαλύτερη μεροληψία. Για αυτό και εμείς αποφασίσαμε να εισάγουμε μια διαφορετική τεχνική ως προς τον υπολογισμό της πρόθεσης ψήφου, που μπορείτε να διαβάσετε στο σχετικό κεφάλαιο.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

3. Δημοτικότητα Ν. Φαρμάκη
Από την ερώτηση: «Τι γνώμη έχετε για τον περιφερειάρχη κ. Ν. Φαρμάκη ως πρόσωπο; Θετική, μάλλον θετική, μάλλον αρνητική, αρνητική;»

Γράφημα 1

Ο περιφερειάρχης Ν. Φαρμάκης συγκεντρώνει ευρεία αναγνωρισιμότητα στους πολίτες της ΠΔΕ (97,4%) με το μεγαλύτερο ποσοστό να καταγράφεται στην Αιτωλοακαρνανία (98,3%), γεγονός αναμενόμενο λόγω της καταγωγής του.

Οι θετικές γνώμες (θετική & μάλλον θετική) για τον Ν.Φ καταγράφονται σε ποσοστό 56,4% των πολιτών ενώ οι αρνητικές γνώμες (αρνητική & μάλλον αρνητική) σε ποσοστό 14,9%. Η δημοτικότητα του Ν. Φαρμάκη είναι υψηλότερη στους ψηφοφόρους της ΝΔ (78,9%), στο εκλογικό σώμα που τον ψήφισε στις προηγούμενες εκλογές αλλά και στην μεσαία και ανώτερη κοινωνικοικονομική τάξη. Θετική γνώμη για τον Ν.Φ. εκφράζει το 56,3% των εκλογέων του ΚΙΝΑΛ, το 44,8% του ΣΥΡΙΖΑ και το 39,3% του ΚΚΕ.

19,1% των ψηφοφόρων της ΠΔΕ δεν έχει διαμορφωμένη άποψη για τον Περιφερειάρχη.

4. Εικόνα κοινού για Φαρμάκη Νεκτάριο

Από την ερώτηση: «Για ποιο λόγο έχετε αυτή την γνώμη για τον κ. Φαρμάκη; ΑΝΟΙΧΤΗ

Γράφημα 2

* Στην επιλογή «Άλλο» περιλαμβάνονται απόψεις που αναφέρθηκαν σε ποσοστό μικρότερο του 3%

Η θετική εικόνα του κοινού για τον Ν. Φαρμάκη για το 24,7% των πολιτών έχει προκύψει από τα έργα που υλοποιεί η ΠΔΕ και για το 20,2% από το ενδιαφέρον που δηλώνουν ότι δείχνει και το γεγονός ότι «προσπαθεί για το καλύτερο». Για άλλους «είναι δραστήριος, εργατικός και μαχητικός» (10,8%), είναι «ειλικρινής, αξιοπρεπής, ακέραιος χαρακτήρας» (5,4%), «νέος και ικανός» (4,1%) καθώς και «προσιτός- συζητήσιμος» (3,9%) (γράφημα 2).

Αναλύοντας τις απαντήσεις των πολιτών για τον λόγο που αξιολογούν θετικά των Ν.Φαρμάκη συναντάμε απόψεις που διαμορφώνονται λόγω των έργων συνολικά αλλά και συγκεκριμένων που έχουν υλοποιηθεί κατά την διάρκεια της θητείας του, απόψεις που σχετίζονται με χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του αλλά και απόψεις που σχετίζονται με το ενδιαφέρον και την προσπάθεια που έχει καταβάλει στην έως τώρα θητεία του, αναγνωρίζοντας ότι τα αποτελέσματα θα διαφανούν στο μέλλον.

5. Χαρακτηρισμοί για Φαρμάκη Νεκτάριο

Από την ερώτηση: «Ποιες από τις ακόλουθες λέξεις ή φράσεις ταιριάζουν στον περιφερειάρχη κ. Νεκτάριο Φαρμάκη;»

Γράφημα 3

Η πλειονότητα του εκλογικού σώματος της ΠΔΕ αποδίδει στον Ν.Φαρμάκη θετικά χαρακτηριστικά με κύρια την «σοβαρότητα» (86,3%), την «εργατικότητα» (77,8%), την «ειλικρίνεια» (72,8%), την «μαχητικότητα» (72,1%) ενώ παράλληλα θεωρούν ότι «είναι κοντά στον απλό άνθρωπο» (70,2%) και «μπορούν να τον εμπιστευτούν» (70,6%) (γράφημα 3).

Η «σοβαρότητα» που διακρίνει κατά τους εκλογείς τον Ν. Φαρμάκη καταγράφεται ως το κυριότερο θετικό χαρακτηριστικό του τόσο στους «υποστηρικτές» του δηλαδή σε όσους τον είχαν ψηφίσει το 2019 (α και β γύρο) και δηλώνουν ξανά πρόθεση να τον ψηφίσουν όσο και στο λοιπό εκλογικό σώμα (γράφημα 4). Η «εργατικότητα» και ο «δραστήριος χαρακτήρας» του είναι ακόμα ένα θετικό χαρακτηριστικό που του αποδίδεται από το 97,2% των «υποστηρικτών» του αλλά και από το 62,7% του λοιπού εκλογικού σώματος.

Γράφημα 4

6. Αξιολόγηση έργου Περιφερειάρχη συνολικά

Από την ερώτηση: «Έχουν περάσει συνολικά 2 χρόνια από τις περιφερειακές εκλογές. Ανεξάρτητα από το τι ψηφίζετε, πως κρίνετε συνολικά το έως τώρα έργο του περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη;»

Γράφημα 5

Μετά από 2 χρόνια θητείας περισσότεροι από ένας στους δύο πολίτες (51,3%) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αξιολογούν θετικά το έως τώρα έργο του νυν Περιφερειάρχη. Θετικότερα αξιολογούν το έργο του Ν. Φαρμάκη οι άνδρες, οι νεότερες ηλικίες , οι πολίτες της Αιτωλοακαρνανίας, οι ψηφοφόροι της ΝΔ (ψήφος 2019) (72,8%) και του ΚΙΝΑΛ(53%). Θετικά επίσης αξιολογείται από το 56,5% των ψηφοφόρων του Κ. Σπηλιόπουλου (Περιφερειακές εκλογές 2019) και όσους αυτοτοποθετούνται πολιτικά στο κέντρο, κεντροδεξιά και δεξιά.

Χαμηλότερα, αλλά και πάλι πολύ σημαντικά ποσοστά θετικής αξιολόγησης καταγράφονται από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ που κυμαίνονται περίπου στο 38% αλλά και στους ψηφοφόρους του Α.Κατσιφάρα (Περιφερειακές εκλογές 2019) 44,4%.

7. Δημοτικότητα Α. Κατσιφάρα

Από την ερώτηση: «Τι γνώμη έχετε για τον πρώην περιφερειάρχη κ. Απόστολο Κατσιφάρα ως πρόσωπο; Θετική, μάλλον θετική, μάλλον αρνητική, αρνητική; »

Γράφημα 6

Γνωστός σε όλο το εκλογικό σώμα της ΠΔΕ είναι και ο πρώην περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας ο οποίος συγκέντρωσε στην έρευνα αναγνωρισιμότητα 98%.

Οι θετικές γνώμες (θετική & μάλλον θετική) για τον Α.Κ καταγράφονται σε ποσοστό 42,9% των πολιτών ενώ οι αρνητικές γνώμες (αρνητική & μάλλον αρνητική) σε ποσοστό 39,0%.

Η δημοτικότητα του Α.Κατσιφάρα είναι υψηλότερη στους ψηφοφόρους της Αχαΐας, στις ηλικιακές κατηγορίες 60ετών και άνω και στους πολίτες του αυτοτοποθετούνται πολιτικά στο κέντρο και κεντροαριστερά. 15,8% των ψηφοφόρων της ΠΔΕ δεν έχει διαμορφωμένη άποψη για τον Α.Κατσιφάρα.

8. Πρόθεση ψήφου Περιφερειακών εκλογών

8.1. Πρόθεση ψήφου Α γύρου Περιφερειακών εκλογών

Από την ερώτηση: «Εάν είχαμε αύριο εκλογές και οι υποψήφιοι Περιφερειάρχες ήταν ….., ποιον θα ψηφίζατε;»

Γράφημα 8

Στο γράφημα 7 παρουσιάζεται η πρόθεση ψήφου Α γύρου για περιφερειάρχη επί του συνόλου των εκλογέων όπως έχει προκύψει με την «παραδοσιακή» στάθμιση με τις προηγούμενες περιφερειακές εκλογές 2019 και στο γράφημα 8 η πρόθεση ψήφου Α γύρου με απλή αναλογική αναγωγή επί των εγκύρων.

Εάν είχαμε αύριο εκλογές και οι υποψήφιοι Περιφερειάρχες ήταν οι ίδιοι με το 2019 τότε η πρόθεση ψήφου για τον Ν. Φαρμάκη με την παραδοσιακή στάθμιση φθάνει στο 32,5% (49,5% επί των εγκύρων) ενώ ακολουθεί ο Α.Κατσιφάρας με ποσοστό 15,2% (23,1% επί των εγκύρων).

Ο Ν. Φαρμάκης καταγράφει συσπείρωση του 74,7% των ψηφοφόρων του χωρίς σημαντικές απώλειες προς άλλους υποψηφίους με 13,5% του εκλογικού σώματός του να δηλώνει αναποφάσιστο (σχήμα 1).

Ο Α. Κατσιφάρας παρουσιάζει χαμηλή συσπείρωση στους ψηφοφόρους του 2019 η οποία καταγράφεται στο 48% με απώλειες προς τον Ν.Φαρμάκη (17,5%) και μικρότερες προς τον Β.Χατζηλάμπρου (4,2%) αλλά και ποσοστό 19,3% αναποφάσιστων (σχήμα 2).

Η πρόθεση ψήφου για τον Κ.Σπηλιόπουλο με την παραδοσιακή στάθμιση φθάνει στο 4,5% (6,9% επί των εγκύρων).

Η πρόθεση ψήφου για τον Ν.Καραθανασόπουλο με την παραδοσιακή στάθμιση φθάνει στο 6,8% (10,4% επί των εγκύρων).

Το ποσοστό των αναποφάσιστων που καταγράφει η έρευνά μας είναι 21%. Με βάση τα δημογραφικά είναι περισσότερο γυναίκες, από νεότερες ηλικίες, από την Ηλεία και από την κεντροαριστερά.

8.2. Εκτίμηση ψήφου Α γύρου Περιφερειακών εκλογών

Από την ερώτηση: «Εάν είχαμε αύριο εκλογές και οι υποψήφιοι Περιφερειάρχες ήταν ….., ποιον θα ψηφίζατε;»

Η DATA C, από τον Δεκέμβριο΄20 εισήγαγε μια νέα μέθοδο ανάλυσης της πρόθεσης ψήφου (αναφέρεται ως «Εκτίμηση») με βάση την οποία δε σταθμίζει αλλά υπολογίζει για κάθε κόμμα, την μεταβολή ανάμεσα στις ερωτήσεις «τι ψηφίσατε το 2019» και «τι θα ψηφίζατε εάν είχαμε αύριο εκλογές» και την εφαρμόζει πάνω στο ποσοστό των εκλογών του 2019 επί των εγγεγραμμένων.

Η βασική διαφορά αυτού του τρόπου υπολογισμού από την «παραδοσιακή στάθμιση» αφορά το ποσοστό του κ. Ν. Φαρμάκη που μειώνεται και όλων των μικρών παρατάξεων που αυξάνουν το ποσοστό τους. Αυτό διότι το εκλογικό σώμα των μικρών κομμάτων υπο αντιπροσωπεύεται στο δείγμα με αποτέλεσμα η «παραδοσιακή στάθμιση» να μην αποκαθιστά επαρκώς. Το ποσοστό του κ. Α. Κατσιφάρα με οποιοδήποτε τρόπο υπολογισμού παραμένει ίδιο.

8.3. Εκτίμηση ψήφου Εθνικών εκλογών
Από την ερώτηση: «Αν πρόκυπτε θέμα Εθνικών εκλογών και ψηφίζαμε την ερχόμενη Κυριακή, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε.;»

Γράφημα 8

Όπως φαίνεται και από τα γραφήματα, το εκλογικό ποσοστό του Νεκτάριου Φαρμάκη είναι κατά πολύ ισχυρότερο από αυτό της Ν.Δ. Με όποιον τρόπο και να μετρήσει κανείς την εκλογική επίδοση. Αυτό οφείλεται στην ισχυρή διείσδυση του κ. Φαρμάκη σε μέρος της εκλογικής βάσης όλων των άλλων κομμάτων.

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ Ν. ΦΑΡΜΑΚΗ(2019)

Σχήμα 1

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ Α. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑ (2019)

Σχήμα 2

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
Εκλογική ανάλυση:

Οι εκλογές για την Περιφερειακή αυτοδιοίκηση δεν πρέπει να γίνονται με κομματικά χαρακτηριστικά. Οι πολίτες πρέπει να εκφράζουν την προτίμηση τους με κριτήρια όπως η προσωπικότητα των επικεφαλής των παρατάξεων, οι προσωπικότητες που μετέχουν στις ομάδες που τους περιβάλει, το πρόγραμμα τους, η μέχρι σήμερα προσφορά και εμπειρία τους και άλλα ανάλογα χαρακτηριστικά.

Μέχρι πρόσφατα το κόμματα έπαιζαν σημαίνοντα ρόλο στις προτιμήσεις για τις περιφερειακές εκλογές. Διότι κάποια κόμματα επέλεγαν υποψήφιο που θα στηρίξουν με κριτήριο την εκλογιμότητα και διότι οι ίδιοι οι υποψήφιοι συνεργάζονταν με τα κόμματα που τους στηρίζαν με πολλές μεθόδους. Αυτό συνέβη στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Ιδιαίτερα στον δεύτερο γύρο των εκλογών, μεγάλο μέρος των εκλογέων επιλέξαν με κομματικό κριτήριο.

Η εμφάνιση του Νεκτάριου Φαρμάκη άλλαξε εν μέρει αυτή την εκλογική συμπεριφορά, στις εκλογές του 2019 όπως αποδείχτηκε από τα αποτελέσματα. Ψηφίστηκε από ένα σημαντικό μέρος εκλογέων εκτός Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτό βοήθησε η καταγωγή του από τον Νομό Αιτωλοακαρνανίας (δεν συνέβαλε στην διατήρηση των κομματικών παθών της Αχαΐας), ότι κρατήθηκε εκτός συστήματος των «κομματαρχών» και των τριών Νομών και γενικότερα στο ότι «επένδυσε» σε «προσωπικά χαρακτηριστικά» (νέος, άφθαρτος, σοβαρός, προσεγγίσιμος κλπ) που τον έκαναν αποδεκτό σε ευρεία κοινωνικά στρώματα. Είτε δίνοντας την ψήφο, είτε την αποδοχή απλά.

Αυτή η τάση (της αποσύνδεσης της κομματικής προτίμησης από αυτή για Περιφερειάρχη) καταγράφει η παρούσα έρευνα ότι συνεχίζεται. Ο Ν.Φ. διατηρεί «επαφή» και με μεγάλο τμήμα των εκλογέων που δεν τον ψήφισαν αλλά έχουν θετική γνώμη για την προσωπικότητα του και την γενικότερη στάση του (ανάλογη τάση κατέγραφαν οι δημοσκοπήσεις και για τον Α. Κατσιφάρα από το 2013 μέχρι το 2015). Οι δημοσκοπήσεις που ακολούθησαν την εκλογή του Νεκτάριου Φαρμάκη όπως και η παρούσα βεβαιώνουν ότι διατηρεί πολύ υψηλό θετικό profile και πολύ ισχυρή προσωπικότητα σε ευρεία τμήματα του εκλογικού σώματος. Το «έργο στην Περιφέρεια» έρχεται σε «δεύτερη μοίρα». Η Περιφέρεια για τους περισσότερους αποτελεί (δυστυχώς) προέκταση της λειτουργίας του κράτους και αξιολογείται ανάλογα από το εκλογικό σώμα.

Πραγματικά εκλογικά αποτελέσματα εθνικών εκλογών: η κομματική ανάγνωση

Απαραίτητο στοιχείο για να κατανοήσει ο αναγνώστης τον «κόσμο» των περιφερειακών εκλογών είναι η γνώση των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων:

Όπως φαίνεται από τον πίνακα (2) η «τάση» στην Π.Δ.Ε. είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρωτεύει σταθερά αλλά και ότι η ΝΔ να μικραίνει την διαφορά της από αυτόν. Τον Ιανουάριο του 2015 η διαφορά υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ ήταν σχεδόν 15% τον Σεπτέμβριο μειώθηκε στο 12% και το 2019 έφτασε σε μικρότερη από μονάδα. Σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Data Consultans που δημοσιεύθηκε στην «Π» και το www.pelop.gr σήμερα στην Π.Δ.Ε. η ΝΔ καταγράφεται πρώτη με βραχεία κεφαλή, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χαμηλή «συσπείρωση». Κατά συνέπεια η πιθανότητα να εξακολουθεί στην ΠΔΕ να είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, σε περίπτωση εκλογών, παραμένει πολύ ισχυρή.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ ισχυρός νομός παραμένει η Αχαΐα και ισχυρή πόλη η Πάτρα. Σε όλες τις εκλογές η δύναμη του καταγράφεται άνω του 40%. Ομοίως εάν κανείς υπολογίσει το άθροισμα των κομματικών δυνάμεων που αυτό τοποθετούνται στην «Κέντρο Αριστερά» (βλέπε πίνακα 2). Σε όλες τις εκλογές οι αθροιστικά των δυνάμεων αυτών καταγράφονται γύρω από το 50%. Αντίστοιχα το «ασθενές» σημείο για την Ν.Δ. είναι ο Νομός Αχαΐας και η Πάτρα ειδικότερα.

Πραγματικά αποτελέσματα περιφερειακών εκλογών

Ο Νεκτάριος Φαρμάκης τροφοδοτεί την εκλογική του βάση αναλογικά περισσότερο από τους Νομούς Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας, το εκλογικό σώμα της ΝΔ (το οποίο εμφανίζεται ενισχυμένο το οποίο εμφανίζεται ενισχυμένο αυτή την περίοδο) και από μικρότερα (αλλά πολύ δυναμικά) τμήματα όλων σχεδόν των γεωγραφικών, κοινωνικών και κομματικών στρωματοποιήσεων. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στον Νομό Αιτωλοακαρνανίας στον οποίο ο ΝΦ πέτυχε στις εκλογές και συνεχίζει να διατηρεί πολύ καλά ποσοστά (και) διότι οι κάτοικοι του Νομού αισθάνονται πολύ ικανοποιημένοι που συντοπίτης τους ηγείται της περιφέρειας με τα ανάλογα συμφραζόμενα. Οι δημοσκοπήσεις στην παρούσα στιγμή καταγράφουν ενίσχυση της δύναμης της παράταξης Ν. Φαρμάκη ακόμα και με κριτήριο τα αποτελέσματα των εκλογών του 2019. Εάν σε αυτό υπολογιστεί και το υπάρχον «έλλειμα συσπείρωσης» της παράταξης του, τότε έχει κάθε λόγο να θέσει πολύ φιλόδοξους στόχους για τις επόμενες εκλογές.

Ο Απόστολος Κατσιφάρας τροφοδοτεί την εκλογική του βάση αναλογικά περισσότερο από τον Νομό Αχαΐας, δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ, την εργατική τάξη και τους ανέργους, και όσους αυτό τοποθετούνται ως Κέντρο Αριστεροί.

Ο Κώστας Σπηλιόπουλος τροφοδοτεί την εκλογική του βάση αναλογικά περισσότερο από τον Νομό Αχαΐας τους ψηφοφόρους του ΚΙΝΑΛ και του ΣΥΡΙΖΑ και την ανώτερη Κ/Ο τάξη και παίρνει ψηφοφόρους από όλη την κλίμακα Δεξιάς – Αριστεράς.

Πηγή: PELOP.gr

Διαβάστηκε 275 φορές
Συντακτική Ομάδα του AitoloakarnaniaBest.gr

Καθημερινή ενημέρωση με οτι καλύτερο συμβαίνει και ότι είναι χρήσιμο για τον κόσμο στην Αιτωλοακαρνανία. Σε πρώτο πλάνο η ανάδειξη του νομού, ως φυσική ομορφιά, πολιτισμικές δράσεις, ιστορικά θέματα, ενδιαφέροντα πρόσωπα και ομάδες και οτι άλλο αξίζει να αναδειχθεί.

Ακολουθείστε το AitoloakarnaniaBest.gr στο Google News

Τελευταία άρθρα στην ίδια κατηγορία

Τελευταία άρθρα