Πέμπτη, 29η Φεβρουαρίου 2024  6:59 μμ
 
wm small
Παρασκευή, 01 Δεκεμβρίου 2023 19:12

Έρχεται αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 5-6% από την άνοιξη του 2024

Αν βρίσκετε το άρθρο ενδιαφέρον κοινοποιήστε το

«Ξεπαγώνουν» και οι τριετίες από 1η Ιανουαρίου 2024

Αυξήσεις πολλών ταχυτήτων έρχονται στους μισθούς για σχεδόν ένα εκατομμύριο εργαζομένους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, μέσω των τριετιών που «ξεπαγώνουν» από 1ης Ιανουαρίου 2024. Παράλληλα, από την άνοιξη, δρομολογείται η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 4% και 5%, ώστε να φτάσει στα 820-830 ευρώ, από 780 ευρώ που είναι σήμερα.

Σύμφωνα με το dikaiologitika.gr, στον ιδιωτικό τομέα η διαδικασία για την αύξηση του κατώτατου μισθού θα εκκινήσει στο τέλος Ιανουαρίου του 2024, ώστε ο νέος μισθός να τεθεί σε εφαρμογή τον Απρίλιο ή το Μάιο του 2024. Εκτιμάται ότι ο νέος μισθός θα κυμανθεί από τα 820 έως τα 830 ευρώ, οπότε θα απομένουν 120 έως 130 ευρώ -επιπλέον- έως το 2027, για να επιτευχθεί ο κυβερνητικός στόχος για κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ. Σύμφωνα εξάλλου με τις κυβερνητικές εξαγγελίες, θα υπάρξει αύξηση του μέσου μισθού πάνω από 25% μέσα στην τετραετία 2023-2027 (στα 1.500 από 1.170 ευρώ) και αύξηση κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τις τριετίες για τους εργαζομένους που πληρώνονται με τον κατώτατο μισθό, θα ισχύουν τόσο για τους πλήρως όσο και για τους μερικώς απασχολουμένους κατ’ αναλογία. Ο πλήρους απασχόλησης μισθωτός, που θα φτάσει μια τριετία μέσα στο 2024, θα πάρει ένα +10% στα 780 ευρώ, δηλαδή αύξηση 78 ευρώ το μήνα ή 1.092 ευρώ σε ετήσια βάση για 14 μισθούς. Ο μερικούς απασχόλησης με σύμβαση 390 ευρώ για 4ωρη εργασία, θα πάρει, αν έχει τριετία μέσα στο 2024, προσαύξηση 39 ευρώ.

Ωφελούνται επίσης όσοι έχουν κλαδική, επιχειρησιακή ή και ατομική σύμβαση χωρίς να λαμβάνουν την προσαύξηση προϋπηρεσίας, που προέβλεπε η σύμβασή τους λόγω του «παγώματος», ή επειδή η σύμβαση έληξε, δεν ανανεώθηκε και μετατράπηκε σε ατομική χωρίς επίδομα προϋπηρεσίας στον νέο μισθό.

Αναλυτικότερα από 1.1.2024:

Α. Για όσους εισήλθαν στην αγορά εργασίας μετά τις 14.2.2012 θα αρχίσουν να χτίζουν το δικαίωμα επιδόματος για πρώτη φορά.

Ενας εργαζόμενος που σήμερα αμείβεται με τον κατώτατο, από 1.1.2024 θα τρέχει ο χρόνος του και θα δικαιούται, αναλόγως την προϋπηρεσία του, 10% ανά τριετία Δηλαδή 780 ευρώ για 0 ως 3 χρόνια, 858 ευρώ για 3 έως 6 χρόνια, 936 ευρώ για 6 έως 9 χρόνια και 1.014 με πάνω από 9 έτη.

Β. Για αυτούς που είχαν προσληφθεί πριν την 14.2.2012

1) Εργαζόμενος με πρόσληψη προ του 2012 και προϋπηρεσία 2 χρόνων: Το δικαίωμα ωρίμανσης της 1ης τριετίας ενεργοποιείται 1.1.2024 και καθίσταται πληρωτέο με τη συμπλήρωση τριετίας την 1.1.2025 με αύξηση 10% επί του τότε ισχύοντος βασικού μισθού.

2) Εργαζόμενος με πρόσληψη προ του 2012 και προϋπηρεσία 5 χρόνων: Το δικαίωμα ωρίμανσης της 2ης τριετίας ενεργοποιείται 1.1.2024 και καθίσταται πληρωτέο με τη συμπλήρωση εξαετίας την 1.1.2025 με αύξηση 20% επί του τότε ισχύοντος βασικού μισθού (πχ με σημερινές τιμές 780+780×0,2=936).

3) Εργαζόμενος με πρόσληψη προ του 2012 και προϋπηρεσία 8 χρόνων: Το δικαίωμα ωρίμανσης της 1ης τριετίας ενεργοποιείται 1.1.2024 και καθίσταται πληρωτέο με τη συμπλήρωση εννιαετίας την 1.1.2025 με αύξηση 30% επί του τότε ισχύοντος βασικού μισθού (πχ με σημερινές τιμές 780+780×0,3=1014)

Σε περίπτωση συλλογικών συμβάσεων τα παραπάνω όρια προσαρμόζονται ανάλογα με τον ισχύοντα σε επίπεδο βασικού μισθού και κλίμακας προσαυξήσεων.

Σε περίπτωση επίσης που οι εργαζόμενοι έχουν ήδη δει αυξήσεις στους μισθούς ενδιαμέσως από το 2012 έως το 2023, και υπερβαίνουν τα σημερινά ισχύοντα είτε στον κατώτατο είτε σε αυτά που ορίζονται στις ΣΣΕ τότε συμψηφίζονται με τα καταβαλλόμενα.

Έτσι, για όσους εργαζόμενους αμείβονται με τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό ή ημερομίσθιο, ως χρόνος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται ο χρόνος εξαρτημένης σύμβασης ή σχέσης εργασίας, που έχει διανυθεί σε οποιονδήποτε εργοδότη και σε οποιαδήποτε ειδικότητα πριν από τη 14η.2.2012 και μετά από την 1η.1.2024. Η κατά τα ανωτέρω προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας καθορίζεται ως εξής:

α) Για τους υπαλλήλους με εξαρτημένη σχέση εργασίας, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις (3) τριετίες και συνολικά σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) για προϋπηρεσία εννέα (9) ετών και άνω.

β) Για τους εργατοτεχνίτες, με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως έξι (6) τριετίες και συνολικά τριάντα τοις εκατό (30%) για προϋπηρεσία δεκαοκτώ (18) ετών και άνω.

  • Ο χρόνος εργασίας που έχει διανυθεί έως την 14.2.2012 (ή θα διανυθεί από 1.1.2024 και μετά) με καθεστώς μερικής απασχόλησης, λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος προϋπηρεσίας για τους σκοπούς του άρθρου 33 του ν.5053/2023, με τον ίδιο τρόπο που λαμβάνεται υπόψη και για τον συγκρίσιμο εργαζόμενο, δηλαδή τον αντίστοιχο εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης της παρ. 2/β΄ του άρθρου 2 του ν.3846/2010 (Α΄ 66) όπως ισχύει. Για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας αυτής, μερική απασχόληση που αντιστοιχεί στον κανονικό (νόμιμο ή συμβατικό) ημερήσιο χρόνο τού ως άνω αναφερόμενου συγκρίσιμου εργαζόμενου, αντιστοιχεί σε μία ημέρα προϋπηρεσίας.
  • Αν οι καταβαλλόμενες τακτικές αποδοχές είναι υπέρτερες των νόμιμων αποδοχών, οι αυξήσεις, οι προσαυξήσεις και τα ποσά εν γένει που προκύπτουν από την εφαρμογή των ανωτέρω, συμψηφίζονται με τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ καταβαλλόμενων και νόμιμων αποδοχών, με την καταβολή της οποίας εξοφλούνται ολοσχερώς ή μερικώς.
  • Για το δε χρονικό διάστημα από τη 14η.2.2012 έως και την 31η.12.2023 καμία αξίωση δεν γεννάται, ούτε οφείλονται αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας, όπως αναφέρονται ανωτέρω, ούτε επιτρέπεται να υπολογιστεί προϋπηρεσία που έχει διανυθεί από τη 14η.2.2012 έως και την 31η.12.2023.

agriniovoice.gr

Διαβάστηκε 179 φορές
Ακολουθείστε το AitoloakarnaniaBest.gr στο Google News
Συντακτική Ομάδα του AitoloakarnaniaBest.gr

Καθημερινή ενημέρωση με οτι καλύτερο συμβαίνει και ότι είναι χρήσιμο για τον κόσμο στην Αιτωλοακαρνανία. Σε πρώτο πλάνο η ανάδειξη του νομού, ως φυσική ομορφιά, πολιτισμικές δράσεις, ιστορικά θέματα, ενδιαφέροντα πρόσωπα και ομάδες και οτι άλλο αξίζει να αναδειχθεί.