Κυριακή, 16η Ιουνίου 2024  4:31 μμ
 
wm small
Πέμπτη, 08 Ιουνίου 2023 00:31

Εξασφαλισμένο μόνο το προσωπικό στις κοινωνικές δομές των δήμων της Αιτωλοακαρνανίας

Αν βρίσκετε το άρθρο ενδιαφέρον κοινοποιήστε το

Μέχρι το 2027 από το ΕΣΠΑ η χρηματοδότηση

Παραμένει αίτημα η πλήρης χρηματοδότηση των Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας

Η πρόσφατη ορκωμοσία 24 υπαλλήλων από το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», που πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου, είχε έρθει ως επιστέγασμα μιας πολυετούς διεκδίκησης των εργασιακών τους δικαιωμάτων, με νομική δικαίωση αλλά και την απαραίτητη διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ για την ένταξή τους στο μόνιμο προσωπικό του δήμου Αγρινίου. Οι δομές όπως το «Βοήθεια στο Σπίτι» άλλωστε έχουν φύγει εδώ και μερικά χρόνια από τη «δικαιοδοσία» προγραμμάτων με κοινοτική χρηματοδότηση κι έχουν περάσει στον κύριο οργανισμό των δήμων, είτε με μόνιμο είτε με προσωπικό που ανανεώνει τις συμβάσεις του. Τι συμβαίνει όμως με τις άλλες δομές που στηρίζονται στο ΕΣΠΑ, πόσο σίγουρες μπορεί να είναι για τα επόμενα χρόνια;

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έχει διασφαλίσει τη συνέχιση της λειτουργίας των δομών των δήμων όπως Κέντρα Κοινότητας, Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για άτομα με αναπηρία, Κοινωνικά Παντοπωλεία, Φαρμακεία κλπ, που συγχρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους, μόνο σε ό, τι αφορά το προσωπικό όμως. Οι παραπάνω δομές θα συνεχίσουν να λειτουργούν και να χρηματοδοτούνται και στη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2021-2027 με το ίδιο προσωπικό που είχαν, όμως δεν έχει ακόμη δοθεί μόνιμη λύση για την προμήθεια και των ίδιων προϊόντων που διατίθενται ή άλλων εξόδων (ενοίκια, λειτουργικά έξοδα κτλ).

Ο αντιδήμαρχος Κώστας Καλαντζής

«Πρόκειται για ένα παλιό, ένα πάγιο αίτημα των δήμων να δοθεί μια τελική λύση στην χρηματοδότηση των δομών για την φτώχεια και την κοινωνική ένταξη. Είμαστε σε αναμονή, αυτό που ξέρουμε είναι πως η χρηματοδότηση για το προσωπικό έχει όντως ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2021-2027 όχι όμως όλες οι άλλες υποχρεώσεις. Εμείς έχουμε κάνει ακόμη και πρόταση να συμμετέχουμε στα έξοδα, όπως προϊόντα κλπ, ώστε να υπάρξει μια μόνιμη λύση, αλλά είναι σύνθετο θέμα ευρωπαϊκής πολιτικής» εξηγεί ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Κώστας Καλαντζής.

Την συνέχιση της λειτουργίας Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας και διασφάλιση συνέχισης εργασίας του υφιστάμενου προσωπικού στη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 είχε ζητήσει από τον Φεβρουάριο με την αρ. 44 απόφασή της η ΚΕΔΕ από τα συναρμόδια υπουργεία, μαζί όμως με την διασφάλιση και όλων των υπόλοιπων πόρων. Στα μέσα Μαΐου(17/5), παράλληλα, είχε μπει τέλος στο χρηματοδοτικό κενό δεκαετιών που δημιουργήθηκε λόγω της κατάργησης προνοιακών ταμείων με KYA που εξασφάλιζε  την χρηματοδότηση των Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρία από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με πρόβλεψη και για τους ανασφάλιστους. Τότε είχε αποφασιστεί και η ανάληψη της σχετικής δαπάνης από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η αύξηση του προϋπολογισμού από 50 σε 90 εκατομμύρια, η χρηματοδότηση και των ανασφάλιστων που χρήζουν κοινωνικής φροντίδας, η δημιουργία νέων συμβάσεων μεταξύ Ε.Ο.Π.Υ.Υ και κοινωνικών δομών, που δεν συμμετέχουν σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, καθώς και η χρηματοδότηση ακόμα και για ημέρες απουσίας των ωφελουμένων.

Κομβική η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Κομβικό ρόλο στην όλη διαδικασία επίλυσης όλων αυτών των χρόνιων προβλημάτων  έπαιξε η ΚΥΑ 103119/26-10-2022 με την οποία συστήθηκε μια ενιαία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ).

Η Επιτελική Δομή έχει ως αποστολή την υποστήριξη του Υπουργείου και των φορέων που εποπτεύονται από αυτό, στην αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών στους τομείς πολιτικής αρμοδιότητας του Υπουργείου, καθώς και την ενίσχυση της διοικητικής τους ικανότητας σε σχέση με τα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027, με τα έργα ευθύνης του Υπουργείου που έχουν περιληφθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, άλλων Χρηματοδοτικών Μηχανισμών της Ε.Ε, άλλων Διεθνών Οργανισμών καθώς και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Υποστηρίζει, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τις Πολιτικές Απασχόλησης, τους «πυλώνες» του Συστήματος Διακυβέρνησης Πολιτικών Απασχόλησης του Υπουργείου και τους εμπλεκόμενους φορείς στην αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών στους συναφείς τομείς πολιτικής, καθώς και στην ενίσχυση της διοικητικής τους ικανότητας σε σχέση με τα Προγράμματα της Περιόδου 2021-2027.

Η πρώτη σχετική Υποδιεύθυνση είναι της Απασχόλησης, Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και Κοινωνικής Καινοτομίας είναι αρμόδια δράσεων Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης, Εργασιακών Σχέσεων, Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+, καθώς και δράσεων Διακρατικών Προγραμμάτων και Προγραμμάτων Άλλων Χρηματοδοτικών Μηχανισμών της Ε.Ε., του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), του EΟΧ και του ALMA.

Ψάχνει τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και παρακολουθεί τη συνολική πρόοδο των ενταγμένων πράξεων του Υπουργείου στους τομείς αρμοδιότητάς της και συμμετέχει ως εταίρος στην υλοποίηση διακρατικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς, ενώ συμμετέχει και σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Θεματικά Δίκτυα αρμοδιότητάς της με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πρακτικών.

Η δεύτερη, εξίσου σημαντική, Υποδιεύθυνση είναι αρμόδια για δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πρόνοιας,  Κοινωνικής Ένταξης και Συνοχής, Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+, στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027, καθώς και για δράσεις Διακρατικών Προγραμμάτων και Προγραμμάτων Άλλων Χρηματοδοτικών Μηχανισμών της Ε.Ε. και του E.Ο.Χ. που ασκεί τις εξής αρμοδιότητες:

1.Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Εξειδίκευσης Δράσεων και συστημικών παρεμβάσεων

2. Εφαρμογής, Υλοποίησης και παρακολούθησης Δράσεων και συστημικών παρεμβάσεων και 3. Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης

sinidisi.gr

Διαβάστηκε 369 φορές
Ακολουθείστε το AitoloakarnaniaBest.gr στο Google News
Συντακτική Ομάδα του AitoloakarnaniaBest.gr

Καθημερινή ενημέρωση με οτι καλύτερο συμβαίνει και ότι είναι χρήσιμο για τον κόσμο στην Αιτωλοακαρνανία. Σε πρώτο πλάνο η ανάδειξη του νομού, ως φυσική ομορφιά, πολιτισμικές δράσεις, ιστορικά θέματα, ενδιαφέροντα πρόσωπα και ομάδες και οτι άλλο αξίζει να αναδειχθεί.