Κυριακή, 23η Ιουνίου 2024  8:53 πμ
 
wm small
Τρίτη, 28 Μαρτίου 2023 17:50

Αγροτικές εκμεταλλεύσεις: τι χρειάζεται για την ηλεκτροδότηση

Αν βρίσκετε το άρθρο ενδιαφέρον κοινοποιήστε το

Αναλυτικά και ανά περίπτωση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και υποδείγματα αιτήσεων.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου έχει κατάλληλα οργανώσει το Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών ώστε οι παραγωγοί μας να βρίσκουν άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση σε ότι κι αν χρειαστούν, είτε πρόκειται για υπηρεσία είτε για εφόδια ή άλλη ανάγκη.

Για την πληρέστερη ενημέρωση παρουσιάζουμε σήμερα έναν κωδικοποιημένο οδηγό με βάση τα προβλεπόμενα απ' την κείμενη νομοθεσία, σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχει ορίσει η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, για την ηλεκτροδότηση των εκμεταλλεύσεων ή ακόμη και την αλλαγή των στοιχείων του αγρότη στο τιμολόγιο της ΔΕΗ.

Ηλεκτροδότηση κτηνοτροφικής μονάδας

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1)
Αίτηση
2) Άδεια Εγκατάστασης στο όνομα του αιτούντος
3) Οικοδομική Άδεια, με το συν/νο τοπογραφικό
4) Τίτλος Ιδιοκτησίας ή Μισθωτήριο 9 ετών (θεωρημένο για το γνήσιο των υπογραφών)
5) Παράβολο 50€ για έκδοση γεωργοτεχνικού δελτίου, 25€ για έκδοση τροποποιημένου γεωργοτεχνικού δελτίου (εκδίδεται από τη ΔΑΟΚ)
6) Πρόσφατο λογαριασμό της ΔΕΗ (σε περίπτωση επανασύνδεσης ή αυξομείωσης ισχύος)
7) Προηγούμενο Γεωργοτεχνικό Δελτίο (σε περίπτωση επανασύνδεσης ή αυξομείωσης ισχύος)

Συμπληρωματικά για ένταξη στο Πρόγραμμα:
1) Βεβαίωση του Μητρώου Αγροτών για την ιδιότητα του Κατά Κύριο Επάγγελμα Αγρότη
2) Τίτλος Ιδιοκτησίας ή Μισθωτήριο – Συμβολαιογραφική πράξη 10 ετών.

Ηλεκτροδότηση μελισσοκομικής μονάδας

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1)
Αίτηση
2) Οικοδομική Άδεια με το συν/νο τοπογραφικό
3) Τίτλος Ιδιοκτησίας ή Μισθωτήριο 9 ετών (θεωρημένο για το γνήσιο των υπογραφών)
4) Παράβολο 50€ για έκδοση γεωργοτεχνικού δελτίου, 25€ για έκδοση τροποποιημένου γεωργοτεχνικού δελτίου (εκδίδεται από τη ΔΑΟΚ)
5) Πρόσφατο λογαριασμό της ΔΕΗ (σε περίπτωση επανασύνδεσης ή αυξομείωσης ισχύος)
6) Προηγούμενο Γεωργοτεχνικό Δελτίο (σε περίπτωση επανασύνδεσης ή αυξομείωσης ισχύος)
7) Φωτοαντίγραφο Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου
8) Άδεια εγκατάστασης στο όνομα του αιτούντος

Συμπληρωματικά για ένταξη στο Πρόγραμμα:
1)
 Βεβαίωση του Μητρώου Αγροτών για την ιδιότητα του Κατά Κύριο Επάγγελμα Αγρότη
2) Τίτλος Ιδιοκτησίας ή Μισθωτήριο –Συμβολαιογραφική πράξη 10 ετών.

Ηλεκτροδότηση Θερμοκηπίου

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1) Αίτηση
2) Βεβαίωση ότι το θερμοκήπιο είναι εγκεκριμένου τύπου και εκτός σχεδίου πόλεως
3) Τίτλος Ιδιοκτησίας ή Μισθωτήριο 9 ετών (θεωρημένο για το γνήσιο των υπογραφών)
4) Βεβαίωση Παροχής νερού από Δήμο ή ΤΟΕΒ ή
5) Άδεια Χρήσης Νερού (εάν υπάρχει γεώτρηση)
6) Παράβολο 50€ για έκδοση γεωργοτεχνικού δελτίου, 25€ για έκδοση τροποποιημένου γεωργοτεχνικού δελτίου (εκδίδεται από τη ΔΑΟΚ)
7) Πρόσφατο λογαριασμό της ΔΕΗ (σε περίπτωση επανασύνδεσης ή αυξομείωσης ισχύος)
8) Προηγούμενο Γεωργοτεχνικό Δελτίο (σε περίπτωση επανασύνδεσης ή αυξομείωσης ισχύος)

Συμπληρωματικά για ένταξη στο Πρόγραμμα:
1) Βεβαίωση του Μητρώου Αγροτών για την ιδιότητα του Κατά Κύριο Επάγγελμα Αγρότη
2) Τίτλος Ιδιοκτησίας ή Μισθωτήριο – Συμβολαιογραφική πράξη 10 ετών.

Ηλεκτροδότηση αντλητικού συγκροτήματος

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1)
Αίτηση
2) Τίτλος Ιδιοκτησίας ή Μισθωτήριο 9 ετών (θεωρημένο για το γνήσιο των υπογραφών)
3) Τοπογραφικό διάγραμμα ή απόσπασμα χάρτη του αγροτεμαχίου όπου σημειώνεται η ακριβής θέση της αρδευτικής εγκατάστασης και των αρδευόμενων αγροτεμαχίων
4) Άδεια Χρήσης νερού σε ισχύ
5) Παράβολο 50€ για έκδοση γεωργοτεχνικού δελτίου ή 25€ για έκδοση τροποποιημένου γεωργοτεχνικού δελτίου (εκδίδεται από τη ΔΑΟΚ)
6) Πρόσφατο λογαριασμό της ΔΕΗ (σε περίπτωση επανασύνδεσης ή αυξομείωσης ισχύος)
7) Προηγούμενο Γεωργοτεχνικό Δελτίο (σε περίπτωση επανασύνδεσης ή αυξομείωσης ισχύος)

Συμπληρωματικά για ένταξη στο Πρόγραμμα:
1) Βεβαίωση του Μητρώου Αγροτών για την ιδιότητα του Κατά Κύριο Επάγγελμα Αγρότη
2) Τίτλος Ιδιοκτησίας ή Μισθωτήριο – Συμβολαιογραφική πράξη 10 ετών.

Ηλεκτροδότηση ψυκτικών θαλάμων

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1) Αίτηση
2) Άδεια Εγκατάστασης στο όνομα του αιτούντος
3) Οικοδομική Άδεια, με το συν/νο τοπογραφικό
4) Τίτλος Ιδιοκτησίας ή Μισθωτήριο 9 ετών (θεωρημένο για το γνήσιο των υπογραφών)
5) Αντίγραφο Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ)
6) Παράβολο 50€ για έκδοση γεωργοτεχνικού δελτίου, 25€ για έκδοση τροποποιημένου γεωργοτεχνικού δελτίου (εκδίδεται από τη ΔΑΟΚ)
7) Πρόσφατο λογαριασμό της ΔΕΗ (σε περίπτωση επανασύνδεσης ή αυξομείωσης ισχύος)
8) Προηγούμενο Γεωργοτεχνικό Δελτίο (σε περίπτωση επανασύνδεσης ή αυξομείωσης ισχύος)

Συμπληρωματικά για ένταξη στο Πρόγραμμα:
1) Βεβαίωση του Μητρώου Αγροτών για την ιδιότητα του Κατά Κύριο Επάγγελμα Αγρότη
2) Τίτλος Ιδιοκτησίας ή Μισθωτήριο – Συμβολαιογραφική πράξη 10 ετών.

Αλλαγή στοιχείων αγρότη καταναλωτή στο τιμολόγιο της ΔΕΗ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1) Αίτηση
2) Βεβαίωση Παροχής νερού από Δήμο ή ΤΟΕΒ ή
3) Άδεια Χρήσης Nερού (εάν υπάρχει γεώτρηση)
4) Πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ
5) Παράβολο 25€ για έκδοση τροποποιημένου γεωργοτεχνικού δελτίου (εκδίδεται από τη ΔΑΟΚ).

Για περισσότερες πληροφορίες και για κάθε τεχνική υποστήριξη, οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται καθημερινά στο Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών, στα κεντρικά γραφεία του Συνεταιρισμού και στα υποκαταστήματα.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2641.0.69013 - 69034.

Διαβάστηκε 308 φορές
Συντακτική Ομάδα του AitoloakarnaniaBest.gr

Καθημερινή ενημέρωση με οτι καλύτερο συμβαίνει και ότι είναι χρήσιμο για τον κόσμο στην Αιτωλοακαρνανία. Σε πρώτο πλάνο η ανάδειξη του νομού, ως φυσική ομορφιά, πολιτισμικές δράσεις, ιστορικά θέματα, ενδιαφέροντα πρόσωπα και ομάδες και οτι άλλο αξίζει να αναδειχθεί.

Ακολουθείστε το AitoloakarnaniaBest.gr στο Google News

Στην ίδια κατηγορία