Κυριακή, 25η Φεβρουαρίου 2024  9:11 πμ
 
wm small
Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018 21:44

Εξαγωγή ελιών σε τρίτες χώρες

Αν βρίσκετε το άρθρο ενδιαφέρον κοινοποιήστε το

Ποιοτικός έλεγχος των φορτίων επιτραπέζιων ελιών και παροχή πιστοποιητικού 

Η εξαγωγή φορτίων επιτραπέζιων ελιών προς τρίτες χώρες, επιτρέπεται μόνο εφόσον τα φορτία πληρούν τις διατάξεις του π.δ. 221/1979, όπως ισχύει, και συνοδεύονται από το πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου. Ο ποιοτικός έλεγχος των φορτίων επιτραπέζιων ελιών που προορίζονται για εξαγωγή διενεργείται από τους ποιοτικούς ελεγκτές των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, στην αρμοδιότητα των οποίων ανήκουν οι εγκαταστάσεις του εξαγωγέα. Ο συντονισμός και η εποπτεία της διενέργειας του ποιοτικού ελέγχου πραγματοποιείται από τους επόπτες ποιοτικού ελέγχου των Περιφερειακών Κέντρων Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (Π.Κ.Π.Φ.Π.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Για τη διενέργεια του ποιοτικού ελέγχου ο εξαγωγέας υποβάλλει αίτηση στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της κατά τόπο αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας, τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν τη φόρτωση των επιτραπέζιων ελιών. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:

α) Το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του εξαγωγέα.

β) Την ποικιλία, την ποιοτική κατηγορία, τη μορφή και την κατηγορία μεγέθους ή την εμπορική ονομασία των επιτραπέζιων ελιών.

γ) Το είδος και τον αριθμό των προς έλεγχο μέσων συσκευασίας και το καθαρό βάρος των προς εξαγωγή προοριζόμενων επιτραπέζιων ελιών.

δ) Τη χώρα προορισμού του προϊόντος.

ε) Την προβλεπόμενη ημερομηνία φόρτωσης και τον τόπο φόρτωσης. Εάν η εξαγωγή πρόκειται να γίνει κατόπιν μεταφόρτωσης τότε στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται και ο τόπος της τελικής φόρτωσης.

στ) Τον αριθμό της παρτίδας. Ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται, είτε στις εγκαταστάσεις του εξαγωγέα, όπου γίνεται η επεξεργασία, συσκευασία ή η αποθήκευση των φορτίων επιτραπέζιων ελιών, είτε στους τόπους φόρτωσής τους, μετά από υπόδειξη των ποιοτικών ελεγκτών με κριτήριο τη διευκόλυνση της εξαγωγής.

Στην περίπτωση που ο έλεγχος διενεργείται στις εγκαταστάσεις του εξαγωγέα, οι ποιοτικοί ελεγκτές λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να μεταφέρονται στον τόπο φόρτωσης τα συγκεκριμένα φορτία που έχουν ελεγχθεί. Ο ποιοτικός έλεγχος των φορτίων επιτραπέζιων ελιών διενεργείται επί αντιπροσωπευτικού δείγματος, το οποίο λαμβάνεται από διάφορες θέσεις της υπό έλεγχο παρτίδας και σε ποσοστό έως 3% του συνολικού αριθμού κιβωτίων, βαρελιών ή δοχείων αυτής. Στην περίπτωση παρτίδας που η συσκευασία της καταστρέφεται κατά τη λήψη του αντιπροσωπευτικού δείγματος, το ποσοστό κυμαίνεται από 1% έως 3% του συνολικού αριθμού κιβωτίων, βαρελιών ή δοχείων αυτής. Ο εξαγωγέας έχει την υποχρέωση να θέτει στη διάθεση του ποιοτικού ελεγκτή όλα τα απαραίτητα μέσα για την άσκηση του ποιοτικού ελέγχου, όπως προσωπικό και εργαλεία.

Πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου Για κάθε φορτίο επιτραπέζιων ελιών που προορίζεται για εξαγωγή είναι υποχρεωτική η έκδοση πιστοποιητικού ποιοτικού ελέγχου, το οποίο εκδίδεται μετά το τέλος του ποιοτικού ελέγχου και εφόσον διαπιστωθεί ότι το φορτίο πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων του π.δ. 221/1979, όπως ισχύει. Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές δεν επιτρέπουν την εξαγωγή του φορτίου όταν αυτό δεν συνοδεύεται από πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου. Το πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου εκδίδεται σε τρία (3) αντίγραφα: Ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού ποιοτικού ελέγχου συνοδεύει το φορτίο, ένα παραμένει στο αρχείο της Υπηρεσίας που το εκδίδει και ένα παραδίδεται στον εξαγωγέα. Το πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου ισχύει έως εξήντα (60) ημέρες από την έκδοσή του.

Στην περίπτωση που κατά τη διενέργεια του ελέγχου προκύπτει ότι το είδος της συσκευασίας διασφαλίζει την καλή συντήρησή του, το πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου έχει χρονική διάρκεια έως ενενήντα (90) ημέρες. Αν το φορτίο πρόκειται να εξαχθεί σε τρίτη χώρα από σημείο εξαγωγής διαφορετικό του σημείου ελέγχου, τότε το φορτίο συνοδεύεται από πιστοποιητικό προελέγχου μέχρι το σημείο εξαγωγής του, όπου και εκδίδεται το πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου. www.neapaseges.gr

e-ea.gr

Διαβάστηκε 4277 φορές
Ακολουθείστε το AitoloakarnaniaBest.gr στο Google News
Συντακτική Ομάδα του AitoloakarnaniaBest.gr

Καθημερινή ενημέρωση με οτι καλύτερο συμβαίνει και ότι είναι χρήσιμο για τον κόσμο στην Αιτωλοακαρνανία. Σε πρώτο πλάνο η ανάδειξη του νομού, ως φυσική ομορφιά, πολιτισμικές δράσεις, ιστορικά θέματα, ενδιαφέροντα πρόσωπα και ομάδες και οτι άλλο αξίζει να αναδειχθεί.

Στην ίδια κατηγορία