Τετάρτη, 17η Απριλίου 2024  11:05 μμ
 
wm small
Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2024 20:55

Ας πάμε μπροστά! Να ασχοληθούμε με τα ουσιαστικά- Στελέχωση υπηρεσιών Δήμου Μεσολογγίου

Αν βρίσκετε το άρθρο ενδιαφέρον κοινοποιήστε το

Γράφει ο Ιάκωβος Παλαιολόγος 

Πολλά γράφονται και λέγονται τους δύο τελευταίους μήνες με την ευκαιρία της ανάληψης  των καθηκόντων της νέας δημοτικής αρχής. Από τη μια, διαβάζουμε για ένα πολύ μεγάλο ποσό στο ταμείο, μια ολόκληρη ΣΑΤΑ, εξασφαλισμένα και δημοπρατημένα έργα, μαγιά και προίκα έργων 5.257.000 € της απερχόμενης προς τη νέα διοίκηση του δήμου. Από την άλλη, για εικόνες διάλυσης, κυκεώνα χρεών, οφειλών στον ΕΦΚΑ, χαλασμένων μηχανημάτων, «παγωμένων» έργων, «αγνοούμενων εργαζομένων»,  χρεών σε προμηθευτές 380.000 € για ηλεκτρολογικά είδη, λιμανιού βυθισμένου στο σκοτάδι και το απόλυτο χάος, Fake news, κλπ. Εμφανίστηκαν μάλιστα και νέα «απρόσωπα» πρόσωπα στο facebook και σε ιστοσελίδες και εφημερίδες με ψευδώνυμα, όπως «Εργολάβος» και «Λόρδος Βύρων» (προεκλογικά) και «Ο Λόρδος Βύρων ο αληθινός» ή ο «ΑΧΙΝΟΣ» (μετεκλογικά), με στόχο να δημιουργούν σύγχυση στον κόσμο συνεχίζοντας τις κατηγορίες μεταξύ νέου και παλαιού δημάρχου.

Φαντάζομαι όμως, ότι οι πολίτες και κυρίως οι δημότες του Δήμου μας, που ενδιαφέρονται πραγματικά για τον τόπο, δεν ενδιαφέρονται και δεν πείθονται με τα λόγια ή με το τι γράφει ο ένας Λόρδος ή ο άλλος. Γνωρίζουν και βιώνουν την πραγματική σημερινή κατάσταση του Δήμου και των δημοτών και γι αυτό περιμένουν από τους μεν μια σωστή αντιπολίτευση με σοβαρό έλεγχο και  προτάσεις και από τους δε λιγότερα λόγια και περισσότερα έργα.

Θα ήταν πολύ καλύτερο αν ασχολούμαστε με άλλα θέματα πολύ πιο βασικά και σημαντικά για την περιοχή μας. Γνωρίζουμε όλοι π.χ. ότι για να γίνουν έργα σε κάθε περιοχή θα πρέπει ο Δήμος εκτός των ανάλογων κονδυλίων να έχει το απαραίτητο προσωπικό αλλά και έτοιμα σχέδια και μελέτες για να τα υποβάλλει προς ένταξη σε διάφορα ευρωπαϊκά, και όχι μόνο, προγράμματα. Γι αυτό στη συνέχεια, δίνουμε ένα παράδειγμα.

Γνωρίζουμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, η Πολεοδομία και άλλες υπηρεσίες του Δήμου καθώς και η ΔΕΥΑΜ είναι υποστελεχωμένες, με ακάλυπτες οργανικές θέσεις κυρίως μηχανικών και άλλων ειδικοτήτων με αποτέλεσμα οι υπηρετούντες να μην μπορούν και να μην προλαβαίνουν να προετοιμάσουν τις απαραίτητες μελέτες έργων και έτσι να χάνονται ευκαιρίες και χρήματα για τον τόπο που έχει τόσες ανάγκες.

Ας δούμε λοιπόν, τι  έγινε την τελευταία 4ετία στο Δήμο μας για τη στελέχωση των παραπάνω Τεχνικών Υπηρεσιών. Η απάντηση είναι εύκολη αν μελετήσουμε τον Πίνακα 1 που περιλαμβάνει τα αριθμητικά δεδομένα των τελευταίων διορισμών σε όλους τους  Δήμους της Αιτωλ/νίας.

Καταρχήν, με την αριθμ. 13Κ/2021 προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 66/31-12-2021) το Δεκέμβριο του 2022 προσλήφθηκαν ως μόνιμο προσωπικό σε Ο.Τ.Α Α΄ και Β΄βαθμού 1.468 υπάλληλοι ΠΕ και 304 υπάλληλοι ΤΕ κατηγορίας.

Στο Μεσολόγγι από αυτό το προσωπικό, προσλήφθηκαν 3 μηχανικοί ΠΕ και 1 ΤΕ. Ωστόσο αρχικά, παρουσιάστηκαν και ανέλαβαν υπηρεσία μόνον οι 2. Γι αυτό και στις 13/12/2023 εγγράφηκαν στο συμπληρωματικό πίνακα διοριστέων 2 νέοι υποψήφιοι προς αναπλήρωση αυτών που δεν δέχτηκαν το διορισμό τους, οι οποίοι ωστόσο αναμένονται μέχρι σήμερα.

Στη συνέχεια, με την αριθμ. 3ΓΒ/2023 προκήρυξη του, το ΑΣΕΠ (ΦΕΚ

51/13-12-2023) προκήρυξε την πλήρωση συνολικά τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα έξι (4.276) θέσεων σε φορείς του δημοσίου από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (Β΄ Στάδιο).  Για το Δήμο Μεσολογγίου προβλέπεται μόνο 1 θέση πολιτικού μηχανικού που πρόκειται να πληρωθεί στο μέλλον μετά τα οριστικά αποτελέσματα, όταν και όποτε υπάρξουν.

Παράλληλα, έχοντας υπόψη το τελευταίο ηλεκτρονικό οργανόγραμμα του Δήμου, διαμορφώσαμε τον παρακάτω Πίνακα 2 που αφορά τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου. Να σημειώσουμε εδώ ότι σε όλες τις δημοτικές υπηρεσίες οι κενές θέσεις είναι πολύ περισσότερες.

Τελικά, βλέποντας τους πίνακες μπορούμε να βγάλουμε αρκετά συμπεράσματα.

Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια η ΤΥΔΚ (Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων) και η Πολεοδομία, μεταφέρθηκαν στο Δήμο και ταυτόχρονα οι υπάλληλοί τους μετατάχτηκαν σε αυτόν. Ωστόσο, πολλοί πήραν σύνταξη ή μετάθεση σε άλλες περιοχές και υπηρεσίες, όπως π.χ. στον Δήμο Αγρινίου, χωρίς μέχρι σήμερα να αναπληρωθούν.

Στις υπηρεσίες τεχνικών έργων το οργανόγραμμα του Δήμου προβλέπει 40 θέσεις.

Παρά το γεγονός ότι στις Τεχνικές Υπηρεσίες υπήρχαν κενές θέσεις διαφόρων κλάδων, μετά τους 2 τελευταίους διορισμούς  καλύφθηκαν  μόνον οι 5 (Πίνακες 1 και 2).

Έτσι, σήμερα,  υπηρετούν 18 (45%) υπάλληλοι (με τους 2 που αναμένονται), ενώ τα κενά είναι 22 (55%) (Πίνακας 2).

Διαπιστώνουμε ότι οι 5 θέσεις που προκηρύχτηκαν για το Δήμο Μεσολογγίου την τελευταία 4ετία αποτελούν μόνον το 9,40% του συνόλου των δήμων του νομού (μόνον ο Δήμος Θέρμου υπολείπεται του δικού μας) (Πίνακας 1).

Για τη ΔΕΥΑΜ, με τα τόσα προβλήματα, δεν ζητήθηκε προς κάλυψη καμία θέση, τη στιγμή που, στη ΔΕΥΑ Αγρινίου, που ήδη είναι πολύ καλύτερα στελεχωμένη, προβλέπονται 6 διορισμοί τεχνικών κλάδων (Πίνακας 1).

Ο Δήμος μας είναι ένας Δήμος που δεν τον προτιμούν οι υπό διορισμό υπάλληλοι. Στην πρώτη φάση των διορισμών από τους 5 νεοδιόριστους ανέλαβαν μόνο οι 2. Οι υπόλοιποι … αναμένονται.

Στους τελευταίους γύρους των μετατάξεων του 2022, ο Δήμος είχε τη δυνατότητα να ανοίξει θέσεις για τις υπηρεσίες του, ωστόσο άνοιξε μία μόνο θέση ΠΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών για την οποία μάλιστα, δεν υπήρξε ενδιαφερόμενος.

Άραγε, μήπως στα στοιχεία που στέλνει ο Δήμος στο Υπουργείο Εσωτερικών πριν τους κάθε είδους διορισμούς ή μετατάξεις δεν περιλαμβάνονται όλες οι κενές θέσεις του οργανογράμματος;

Χρειάζεται λοιπόν να επιδειχτεί μεγαλύτερο ενδιαφέρον από το Δήμο και τις υπηρεσίες του για την κάλυψη το συντομότερο δυνατόν όλων των κενών θέσεων με το αναγκαίο υπαλληλικό προσωπικό, ώστε να υπάρξουν και τα καλύτερα αποτελέσματα για όλους και για τον τόπο μας.

ΥΓ. Μόλις προχθές, 22/02/2024, επαληθέφτηκαν  οι παραπάνω διαπιστώσεις μας. Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη του ΑΣΕΠ με Αριθμό 1Κ/2024, που αφορά στην πλήρωση 1.213 θέσεων μόνιμου προσωπικού ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ στη Δημοτική Αστυνομία. Στην Αιτωλοακαρνανία προβλέπονται 23 προσλήψεις (10 στο Αγρίνιο, 10 στη Ναυπακτία και μόνον 3 στο Μεσολόγγι). Ο Δήμος μας για μια ακόμη φορά ουραγός.

Ο συγκεκριμένος αριθμός θέσεων (1.213) προέκυψε έπειτα από την υποβολή αντίστοιχων αιτημάτων στην οποία προχώρησαν οι δήμοι, κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 7 Μαρτίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 26 Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

agrinionews.gr

Διαβάστηκε 160 φορές
Ακολουθείστε το AitoloakarnaniaBest.gr στο Google News
Συντακτική Ομάδα του AitoloakarnaniaBest.gr

Καθημερινή ενημέρωση με οτι καλύτερο συμβαίνει και ότι είναι χρήσιμο για τον κόσμο στην Αιτωλοακαρνανία. Σε πρώτο πλάνο η ανάδειξη του νομού, ως φυσική ομορφιά, πολιτισμικές δράσεις, ιστορικά θέματα, ενδιαφέροντα πρόσωπα και ομάδες και οτι άλλο αξίζει να αναδειχθεί.