Πέμπτη, 29η Φεβρουαρίου 2024  2:35 μμ
 
wm small
Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2023 22:09

Συμβούλιο Γεωργίας: τι συζήτησαν οι υπουργοί κατά την πρώτη ημέρα

Αν βρίσκετε το άρθρο ενδιαφέρον κοινοποιήστε το

Οι υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ συζήτησαν την κατάσταση των γεωργικών αγορών και βασικών προϊόντων και σημείωσαν τις πληροφορίες που παρείχε η Επιτροπή σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές για τις γεωργικές αγορές.

Επιπλέον, το Συμβούλιο σημείωσε τις πληροφορίες που παρείχαν τα κράτη μέλη σχετικά με την κατάσταση της αγοράς, λαμβάνοντας επίσης υπόψη το τρέχον γεωπολιτικό πλαίσιο, καθώς και τις απόψεις τους σχετικά με τις μελλοντικές προκλήσεις που πρέπει να προβλεφθούν βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα.

Οι συνέπειες του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες σε ορισμένες περιοχές, οι υψηλές τιμές της ενέργειας και η παγκόσμια μείωση της αγοραστικής δύναμης εξακολουθούν να αποτελούν προκλήσεις για τις γεωργικές αγορές. 

Οι υπουργοί σημείωσαν επίσης ότι άλλοι παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της εξάπλωσης των ασθενειών των ζώων και του πληθωρισμού των τιμών των τροφίμων, εξακολουθούν να ασκούν πίεση σε αυτόν τον τομέα.

Επιπλέον, οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τρόπους ενίσχυσης της ευελιξίας των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις μελλοντικές προκλήσεις. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, οι υπουργοί τόνισαν ότι είναι απαραίτητο να διερευνηθούν νέοι μηχανισμοί και μέσα για την αντιμετώπιση πιθανών μελλοντικών κρίσεων μεγάλης κλίμακας, στο σημερινό γεωπολιτικό πλαίσιο και ενόψει των δυσμενών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Η Προεδρία τόνισε τον ρόλο που διαδραματίζει η γεωργία στη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και επεσήμανε ότι αυτός ο στρατηγικός τομέας πρέπει να έχει στη διάθεσή του τα κατάλληλα μέσα προκειμένου να διασφαλίσει ότι μπορεί να προσαρμοστεί σε έκτακτες περιστάσεις.

Ο Ουκρανός υπουργός Αγροτικής Πολιτικής και ΤροφίμωνMykola Solskyi, συμμετείχε επίσης στη συνάντηση για να παράσχει στα κράτη μέλη της ΕΕ μια επισκόπηση των πρόσφατων εξελίξεων στον αγροτικό τομέα της Ουκρανίας. Ο κ. Solskyi παρείχε πληροφορίες για τις εξαγωγές ουκρανικών γεωργικών προϊόντων στην ΕΕ και για το πώς η ΕΕ θα μπορούσε να στηρίξει περαιτέρω τη χώρα του, όχι μόνο διευκολύνοντας τις εξαγωγές ουκρανικών προϊόντων στην ΕΕ και στις παγκόσμιες αγορές, αλλά και επιτόπου, στην Ουκρανία.

Η Προεδρία συμφώνησε με την Επιτροπή σχετικά με τη σημασία της ενίσχυσης των λωρίδων αλληλεγγύης και της εξεύρεσης εναλλακτικών διαδρομών με χαμηλότερο κόστος επιμελητείας.

Οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα – πτυχές που σχετίζονται με τα τρόφιμα

Οι Υπουργοί συζήτησαν δημόσια τις πτυχές που σχετίζονται με τα τρόφιμα της πρότασης για την τροποποίηση της οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα, που υπέβαλε η Επιτροπή στις 5 Ιουλίου 2023.

Αυτό το σημείο συμπεριλήφθηκε από την ισπανική Προεδρία λόγω της σημασίας του για τον αγροδιατροφικό τομέα και ενόψει του στόχου 12.3 της Βιώσιμης Ανάπτυξης για μείωση κατά το ήμισυ της παγκόσμιας σπατάλης τροφίμων έως το 2030, καθώς και για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων στις αλυσίδες παραγωγής και εφοδιασμού.

Η περιβαλλοντική σύνθεση του Συμβουλίου έχει τη συνολική ευθύνη για την εξέταση της πρότασης. Δεδομένης της σημασίας της για τον αγροδιατροφικό τομέα και τις αλυσίδες τροφίμων, κατά τη χθεσινή συνάντηση, οι υπουργοί Γεωργίας συζήτησαν τις πτυχές της πρότασης που σχετίζονται με τα τρόφιμα, επίσης υπό το πρίσμα της δυνατότητάς της να συμβάλει στην επισιτιστική ασφάλεια.

Το Συμβούλιο χαιρέτισε την πρόταση και τους επιδιωκόμενους στόχους της και επιβεβαίωσε τη δέσμευσή του για μείωση της σπατάλης τροφίμων, που θεωρείται ως μία από τις μεγαλύτερες πηγές αναποτελεσματικότητας στην τροφική αλυσίδα. Κατά την ανταλλαγή απόψεων, οι υπουργοί συζήτησαν τα εργαλεία που είναι καταλληλότερα για να βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων της πρότασης για τη μείωση και την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων.

Άλλα θέματα

Στην ενότητα "Άλλα θέματα", το Συμβούλιο έλαβε πληροφορίες από την τσεχική αντιπροσωπεία σχετικά με τα αποτελέσματα της συνεδρίασης της ομάδας Βίσεγκραντ των αρμόδιων υπουργών για τη γεωργία, η οποία επικεντρώθηκε στην τρέχουσα κατάσταση των γεωργικών αγορών και σε πολιτικές που σχετίζονται με τη δασοκομία σε επίπεδο ΕΕ.

Επιπλέον, το Συμβούλιο έλαβε πληροφορίες από την αντιπροσωπεία της Κροατίας και της Σλοβενίας σχετικά με τους μηχανισμούς διαχείρισης κρίσεων και οικονομικής στήριξης, ενώ η λιθουανική αντιπροσωπεία ενημέρωσε τους υπουργούς για τη στήριξη και τις προοπτικές της βιολογικής γεωργίας. Η ιταλική αντιπροσωπεία παρείχε επίσης πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2024, την πολιτική προώθησης της ΕΕ για τα αγροδιατροφικά προϊόντα.

Κατά τη διάρκεια δημόσιας συνόδου, η προεδρία παρείχε στο Συμβούλιο επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις γεωργικές και δασικές πτυχές της πρότασης για την πιστοποίηση των αφαιρέσεων άνθρακα.

Επίσης σε δημόσια συνεδρίαση, η πολωνική αντιπροσωπεία ενημέρωσε τους υπουργούς σχετικά με τον αντίκτυπο του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ στον γεωργικό τομέα. Επιπλέον, η αυστριακή αντιπροσωπεία ενημέρωσε το Συμβούλιο σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο γεωργικός τομέας, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος γεωπολιτικού πλαισίου και του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας και της ανάγκης εξεύρεσης ισορροπίας μεταξύ της επίτευξης των περιβαλλοντικών μας στόχων και της διασφάλισης της επισιτιστικής ασφάλειας.

Είδη Αλιείας

Οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις με στόχο να παράσχουν στην Επιτροπή καθοδήγηση σχετικά με τη θέση που θα λάβει η ΕΕ κατά τη φετινή ετήσια συνεδρίαση της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Τόνων του Ατλαντικού (ICCAT), η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 13-20 Νοεμβρίου 2023.

Η ατζέντα της φετινής ετήσιας συνάντησης περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ειδών τροπικού τόνου, του μπλε καρχαρία, του ερυθρού τόνου και των μέτρων ελέγχου και επιβολής.

Στο πλαίσιο του Συμβουλίου, οι εργασίες θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο με στόχο να συμφωνηθεί η θέση της ΕΕ πριν από τη συνεδρίαση.

Σήμερα οι υπουργοί θα επιδιώξουν να καταλήξουν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες του επόμενου έτους στη Βαλτική Θάλασσα.

Διαβάστηκε 235 φορές
Ακολουθείστε το AitoloakarnaniaBest.gr στο Google News
Συντακτική Ομάδα του AitoloakarnaniaBest.gr

Καθημερινή ενημέρωση με οτι καλύτερο συμβαίνει και ότι είναι χρήσιμο για τον κόσμο στην Αιτωλοακαρνανία. Σε πρώτο πλάνο η ανάδειξη του νομού, ως φυσική ομορφιά, πολιτισμικές δράσεις, ιστορικά θέματα, ενδιαφέροντα πρόσωπα και ομάδες και οτι άλλο αξίζει να αναδειχθεί.

Στην ίδια κατηγορία