Πέμπτη, 29η Φεβρουαρίου 2024  3:10 μμ
 
wm small
Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2023 20:17

Παγκόσμιο Φόρουμ Τροφίμων: η παραγωγή τροφίμων πρέπει να αυξηθεί κατά 50% έως το 2050

Αν βρίσκετε το άρθρο ενδιαφέρον κοινοποιήστε το

Εμπειρογνώμονες και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής συναντήθηκαν στο Φόρουμ Επιστήμης και Καινοτομίας του Παγκόσμιου Φόρουμ Τροφίμων την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023 για να τονίσουν πώς οι νέες τεχνολογίες για τη διαχείριση του εδάφους και των υδάτων μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Με οικοδεσπότη τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) η εκδήλωση παρουσίασε παραδείγματα πεδίου, στρατηγικές και επιλογές διαχείρισης στην ολοκληρωμένη διαχείριση εδάφους και νερού που έχουν άμεσο αντίκτυπο στη διαβίωση των μικρομεσαίων αγροτών και των κοινοτήτων τους.

«Πρέπει να αναπτύξουμε και να ενισχύσουμε ολοκληρωμένα συστήματα πληροφοριών για την αντιμετώπιση πιεστικών πολυτομεακών προκλήσεων, οι οποίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες σε όλους – ειδικά στους αγρότες που είναι οι θεματοφύλακες των φυσικών μας πόρων, καθώς και οι τελικοί ελεγκτές τους», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του FAO QU Dongyu.  Σημείωσε, μάλιστα, ότι ο FAO αντιμετωπίζει αυτές τις προκλήσεις με έμφαση στον μετασχηματισμό των συστημάτων αγροδιατροφής, μέσω της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Η κλιματική κρίση απειλεί σήμερα την παραγωγικότητα των αγροδιατροφικών συστημάτων, επηρεάζοντας τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς και επιδεινώνοντας τις ανισότητες. Η υποβάθμιση του εδάφους, η απώλεια της ποιότητας του νερού και η λειψυδρία αυξάνονται, περιορίζοντας την πρόσβαση σε γόνιμα και παραγωγικά εδάφη και υδάτινους πόρους και συμβάλλοντας στην επισιτιστική και διατροφική ανασφάλεια.

Οι ολοκληρωμένες τεχνολογίες και πρακτικές διαχείρισης της γης, του εδάφους και των υδάτων, που είναι "έξυπνες" και φιλικές για το κλίμα, θεωρούνται απαραίτητες για τη βελτίωση της απόδοσης και τη βελτίωση της παραγωγικότητας του νερού και της γης. Η εκδήλωση τόνισε τις καινοτομίες στην εκ νέου ανθράκωση των εδαφών, τη βελτίωση της υγείας του εδάφους και τη βελτίωση της αποδοτικότητας χρήσης του νερού. Συζητήθηκαν επίσης στρατηγικές για την προώθηση της ολοκληρωμένης διακυβέρνησης των φυσικών πόρων και τη διαχείριση της λειψυδρίας, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αγροδιατροφικών συστημάτων στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Για παράδειγμα, η αποτελεσματική χρήση νερού, η συνετή χρήση λιπασμάτων, η μειωμένη χρήση φυτοφαρμάκων και οι βελτιώσεις στην υγεία του εδάφους θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αύξηση της μέσης απόδοσης των καλλιεργειών κατά 80%.

Η αειφόρος διαχείριση των οικοσυστημάτων στις περιοχές πηγής και στις ανώτερες λεκάνες απορροής, όπως βουνά, λιβάδια και δάση, είναι επίσης ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση αξιόπιστης και υγιούς παροχής νερού. Δράσεις διακυβέρνησης, όπως η υποστήριξη καινοτόμων τεχνολογιών, όπως η γεωργία ακριβείας, η τηλεπισκόπηση και η ανάλυση "μεγάλων δεδομένων" θα μπορούσαν να ενισχύσουν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της ολοκληρωμένης διαχείρισης εδάφους και νερού.

Εργασία για καινοτόμες λύσεις για το κλίμα

Στην εκδήλωση συμμετείχαν μια σειρά από ειδικούς και αξιόλογους ομιλητές από διαφορετικούς τομείς και περιοχές του κόσμου, οι οποίοι τόνισαν αρκετές καινοτομίες.

Σε μια κεντρική ομιλία, η Rosa Poch, Πρόεδρος της Διακυβερνητικής Τεχνικής Επιτροπής για τα Εδάφη, εστίασε στο πρόσφατο Παγκόσμιο Συμπόσιο για τα Εδάφη και το Νερό που φιλοξενήθηκε από τον FAO, το οποίο είχε ως στόχο την εξεύρεση λύσεων για τη βιώσιμη διαχείριση του εδάφους και του νερού και την παραγωγή τροφίμων. Τα βασικά ευρήματα και συστάσεις από το συμπόσιο περιλαμβάνουν την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού, την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών, την παρακολούθηση της υγρασίας του εδάφους, τη χρήση προσαρμοσμένων φυτών και την καταγραφή του πράσινου νερού (το τμήμα του νερού στον φυσικό υδρολογικό κύκλο που αποθηκεύεται στο έδαφος και είναι διαθέσιμο για χρήση ανά φυτά) στους εθνικούς προϋπολογισμούς ύδατος.

Η Malin Lundberg Ingemarsson, Διευθύντρια Προγράμματος στο Διεθνές Ινστιτούτο Νερού της Στοκχόλμης μίλησε για καινοτόμες προσεγγίσεις αποκατάστασης υποβαθμισμένων εδαφών που μπορούν να αποφέρουν συνεργιστικά οφέλη για την επισιτιστική ασφάλεια, το κλίμα, τη βιοποικιλότητα και τη διαθεσιμότητα νερού. Υποστήριξε μια στροφή από μια οπτική που επικεντρώνεται στους αγρότες σε αυτά τα ζητήματα, ώστε να συμπεριληφθούν και οι κτηνοτρόφοι.

Ο Axel Schmidt, Τεχνικός Σύμβουλος για το πρόγραμμα Water-Smart Agriculture της Catholic Relief Services, αναφέρει τρεις ερευνητικούς τομείς αιχμής:

1) Πληροφορίες για το νερό και το έδαφος σε πραγματικό χρόνο σε κλίμακα μέσω τηλεπισκόπησης, ιδιαίτερα εστιάζοντας στην υγρασία του εδάφους της ριζικής ζώνης,

2) Γρήγορη και οικονομικά αποδοτική ανάλυση εδάφους, συμπεριλαμβανομένων φορητών συσκευών για επιτόπιες, υπερτοποθετημένες πληροφορίες, και

3) Η χρήση γεωχωρικών εργαλείων για τον εντοπισμό βιώσιμων τοποθεσιών για τη συλλογή όμβριων υδάτων.

Ο Federico Truco, Διευθύνων Σύμβουλος της Bioceres Crop Solutions, δήλωσε ότι η ενσωμάτωση καινοτομιών τεχνολογίας και επιχειρηματικών μοντέλων μπορεί να συμβάλει στην αναγεννητική γεωργία και στη διατήρηση των εγγενών οικοσυστημάτων. Η εταιρεία του έχει σχεδιάσει την ανοχή στην ξηρασία στη σόγια και το σιτάρι χρησιμοποιώντας ένα γονίδιο ηλίανθου, με στόχο να ενισχύσει τα συστήματα εναλλαγής για βιώσιμη εντατικοποίηση της χρήσης γης και να βελτιώσει τα αποτυπώματα νερού και άνθρακα.

Ο Amarjit Basra, Διευθυντής και Επικεφαλής Επιστήμονας του OCP Group στις ΗΠΑ, τόνισε την ανάγκη για ανατρεπτικές καινοτομίες που θα οδηγήσουν σε σημαντικές βελτιώσεις της απόδοσης σε βασικές καλλιέργειες τροφίμων. Τόνισε το αναδυόμενο παράδειγμα του να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα, εστιάζοντας σε εξαιρετικά αποτελεσματικές συνθέσεις λιπασμάτων, όπως λιπάσματα ελεγχόμενης αποδέσμευσης ή βραδείας αποδέσμευσης, για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας χρήσης θρεπτικών συστατικών.

FAO και καινοτομία για το έδαφος και το νερό

Για να διασφαλιστεί η παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια με παράλληλη διατήρηση των φυσικών πόρων, ο κόσμος πρέπει να παράγει περίπου 50% περισσότερα τρόφιμα μέχρι το 2050 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2012.

Ο FAO εκμεταλλεύεται καινοτόμες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η μηχανική μάθηση και τα μεγάλα δεδομένα για να μεταμορφώσει τα συστήματα αγροδιατροφής και να δημιουργήσει δεδομένα υψηλής ποιότητας για αποτελεσματικό σχεδιασμό, πολιτικές και επενδύσεις χρήσης νερού και γης.

Για παράδειγμα, η Παγκόσμια Εδαφική Συνεργασία υποστηρίζει προηγμένη τεχνολογία για την αξιολόγηση της υγείας του εδάφους, της υγρασίας και της γονιμότητας για να βοηθήσει τις επιστημονικές αποφάσεις των αγροτών και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής.

Το πλαίσιο Παγκόσμιων Αγροοικολογικών Ζωνών του FAO προσφέρει μια τεράστια βάση δεδομένων με πάνω από 65.000+ επίπεδα γεωχωρικών δεδομένων, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την καταλληλότητα των καλλιεργειών, τα κενά απόδοσης και τις βιώσιμες πρακτικές σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα.

Ο FAO είναι αφοσιωμένος στην Ατζέντα Δράσης του ΟΗΕ για το νερό , προωθώντας τη συνεργασία, την εταιρική σχέση, την ανάπτυξη ικανοτήτων και καταλύοντας δράσεις, ειδικά σε επενδύσεις έρευνας και ανάπτυξης, για τη διευκόλυνση ταχύτερων και μεγαλύτερης κλίμακας διεθνών δράσεων.

Διαβάστηκε 193 φορές
Ακολουθείστε το AitoloakarnaniaBest.gr στο Google News
Συντακτική Ομάδα του AitoloakarnaniaBest.gr

Καθημερινή ενημέρωση με οτι καλύτερο συμβαίνει και ότι είναι χρήσιμο για τον κόσμο στην Αιτωλοακαρνανία. Σε πρώτο πλάνο η ανάδειξη του νομού, ως φυσική ομορφιά, πολιτισμικές δράσεις, ιστορικά θέματα, ενδιαφέροντα πρόσωπα και ομάδες και οτι άλλο αξίζει να αναδειχθεί.

Στην ίδια κατηγορία