Τρίτη, 5η Μαρτίου 2024  5:02 πμ
 
wm small
Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2023 22:14

Σχέδιο Δράσης για την Τριχωνίδα

Αν βρίσκετε το άρθρο ενδιαφέρον κοινοποιήστε το

Μέχρι τα τέλη του έτους θα παραδοθεί το «Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάδειξη και ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της λίμνης Τριχωνίδας».

Ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος, Νεκτάριος Φαρμάκης, υπέγραψε σχετική τροποποίηση της Πράξης (δείτε το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ) και με την ολοκλήρωση της μελέτης η Περιφέρεια αποκτά πλέον ένα Σχέδιο Δράσης, η εφαρμογή του οποίου θα μεταμορφώσει την ευρύτερη περιοχή.

Η Λίμνη Τριχωνίδα είναι η μεγαλύτερη και βαθύτερη λίμνη της Ελλάδας. Βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, νότια του Παναιτωλικού όρους και βόρεια του Αρακύνθου, και συνδέεται δυτικά με τη γειτονική λίμνη Λυσιμαχία. Ανήκει διοικητικά στους Δήμους Αγρινίου και Θέρμου, ενώ απέχει 6 χλμ. νοτιοανατολικά από την πόλη του Αγρινίου.

Η ίδια η λίμνη σε συνδυασμό με το ποικίλο ανάγλυφο της πέριξ αυτής περιοχής διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερο πρότυπο χωρικής οργάνωσης. Κύρια χρήση είναι η γεωργία, ενώ το μικροκλίμα που δημιουργείται λόγω της λίμνης συμβάλει στη διαμόρφωση ενός ιδιαίτερου φυσικού τοπίου. Η περιοχή διαθέτει ένα πλούσιο πολιτιστικό περιβάλλον, που δεν έχει κατάλληλα αξιοποιηθεί, ενώ και οι τουριστικές υποδομές είναι ανεπαρκείς.

Οι οικονομικές – παραγωγικές δραστηριότητες που είναι εγκατεστημένες εκτός των οικισμών χαρακτηρίζονται από χαμηλή ένταση και δεν δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα συγκρούσεων χρήσεων γης. Ως προς τις δραστηριότητες τουρισμού και αναψυχής, αυτές συγκεντρώνονται κυρίως στη βόρεια και βορειοανατολική πλευρά της λίμνης, τόσο στον παράκτιο χώρο όσο και στις ορεινές περιοχές, όπου το φυσικό τοπίο προσφέρεται για την ανάπτυξη ποικίλων δραστηριοτήτων.

Οι οικισμοί αναπτύσσονται περιμετρικά και σε εγγύτητα με τη λίμνη. Έχουν ανεπαρκή τουριστική υποδομή, διαθέτουν ωστόσο στοιχεία παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και πολλά μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους με μεγάλο ενδιαφέρον, τα οποία όμως δεν έχουν τύχει αξιοποίησης, όπως και συνολικά το πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής. Η μεγαλύτερη οικιστική συγκέντρωση, αυτή του Αγρίνιου, βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από την περιοχή μελέτης και επηρεάζει τη λειτουργική και οικιστική οργάνωση της περιοχής.

Το οδικό δίκτυο είναι σχετικώς αναπτυγμένο ως προς τη σύνδεση των οικισμών, αλλά ανεπαρκές ως προς την προσβασιμότητα που αυτό προσφέρει στη λίμνη.  Δίκτυα που να αφορούν σε μη μηχανοκίνητα μέσα μεταφοράς, όπως π.χ. ποδήλατο, είναι ανεπαρκώς ανεπτυγμένα.

Η μη επαρκής αξιοποίηση και ανάδειξη αυτού του σημαντικού αποθέματος, εξαιτίας ιδίως της μειωμένης συνδεσιμότητας και προσβασιμότητας σημαντικών φυσικών και ανθρωπογενών στοιχείων και του έντονου κατακερματισμού του φυσικού τοπίου, αποτελούν τροχοπέδη στην προσέλκυση επισκεπτών και την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Εντούτοις, μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις μπορεί να ενισχυθεί η προοπτική ανάπτυξης μορφών τουρισμού όπως ο αγροτουριστικός, ο αθλητικός, ο ιαματικός κλπ. και δραστηριοτήτων αναψυχής, και να αναδειχθούν στοιχεία ταυτότητας και αναγνωρισιμότητας.

Ως κεντρικό ζήτημα αναδεικνύεται αυτό της «δικτύωσης», με δημιουργία νέων και επέκταση των υπαρχόντων δικτύων διαδρομών, πεζοπορίας και ποδηλατικών, με χαρακτήρα πολυθεματικό.

Το παρόν έργο έχει ως σκοπό να συμβάλλει στην αξιοποίηση της λίμνης και της ευρύτερης περιοχής της προς την παραπάνω κατεύθυνση. Αντικείμενο του έργου είναι η διαμόρφωση ενός Στρατηγικού Σχεδίου που θα καταλήξει σε ένα Σχέδιο Δράσης για την ανάδειξη και την ανάπτυξη της περιοχής της λίμνης, και συγκεκριμένα για τη δημιουργία νέων ευκαιριών αναψυχής και ήπιου τουρισμού, με ενίσχυση της δικτύωσης και προσβασιμότητας, σε συνδυασμό με το αξιόλογο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

Η εν λόγω υπηρεσία βρίσκεται σε σύμπνοια με τον περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό. Σύμφωνα με το Αναθεωρημένο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2020 (ΦΕΚ 845Δ/24-12-2020), προτείνεται να δοθεί έμφαση στην ποιοτική τουριστική αξιοποίηση της λίμνης Τριχωνίδας και στην ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής της.

Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού και ο θεματικός τουρισμός περιλαμβάνονται στους κλάδους στους οποίους η ΠΔΕ έχει τα μεγαλύτερα συγκριτικά πλεονεκτήματα και παρουσιάζει ευνοϊκές προοπτικές ανάπτυξης.

Στις γενικές κατευθύνσεις για τον τομέα του τουρισμού περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

α) η βελτίωση της προσπελασιμότητας και της προσβασιμότητας των τουριστικών περιοχών και των πόλων έλξης,

β) η δικτύωση του πρωτογενή τομέα με τις τουριστικές δραστηριότητες με την προώθηση των τοπικών προϊόντων στις ξενοδοχειακές μονάδες,

γ) η προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος (π.χ. ανάδειξη ιστορικών μνημείων αρχαιολογικών χώρων, κ.λπ.), με την αναγνώριση και συνδυασμένη προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε περιοχής και ανάληψη δράσεων αναβάθμισης του δομημένου χώρου.

Σύμφωνα με το ίδιο Πλαίσιο, για την ορεινή και πεδινή περιοχή της ενδοχώρας των Λιμνών Αιτωλοακαρνανίας, οι κύριες μορφές τουρισμού που ανταποκρίνονται στα συγκριτικά πλεονεκτήματά της είναι: οικοτουρισμός, αγροτουρισμός, πολιτιστικός τουρισμός, θρησκευτικός - προσκυνηματικός τουρισμός, εναλλακτικές μορφές και δραστηριότητες ορεινού, λιμναίου και ποτάμιου τουρισμού.

Στις περιοχές αυτές προτείνονται επιπλέον οι παρακάτω ειδικότερες κατευθύνσεις:

α) Για την ανάδειξη οικιστικών συνόλων, οικισμών και αρχιτεκτονικών τοπικών χαρακτηριστικών να αξιοποιηθούν τα ιστορικά, αρχιτεκτονικά κ.α. στοιχεία του χώρου,

β) Κατά προτεραιότητα ένταξη των περιοχών αυτής της κατηγορίας σε ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα ενίσχυσης του εναλλακτικού τουρισμού, στήριξης της επιχειρηματικότητας μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ενίσχυσης της απασχόλησης και της εισαγωγής νέων κλάδων παραγωγής,

γ) Έμφαση στη δικτύωση των σημαντικών πόλων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος των περιοχών αυτών,

δ) Μέτρα και δράσεις ενίσχυσης και δικτύωσης συγκεκριμένων ειδικών μορφών τουρισμού που δεν έχουν αξιοποιηθεί σ’ αυτές τις περιοχές, όπως θεραπευτικός τουρισμός (στις ιαματικές πηγές), θρησκευτικός - προσκυνηματικός τουρισμός (σηματοδότηση θρησκευτικών διαδρομών κ.α.), αθλητικός τουρισμός και γήπεδα golf (σε πεδινές εκτάσεις της Αιτωλ/νίας, παραλίμνιες, παραποτάμιες), ποδηλατικός και πεζοπορικός τουρισμός.

Η ανάθεση της υπηρεσίας συμβούλου έχει ως αντικείμενο:

  • να παρουσιάσει την υφιστάμενη κατάσταση σε μια περιοχή πέριξ της λίμνης Τριχωνίδας και να αναδείξει προβλήματα και δυσλειτουργίες που αποτελούν τροχοπέδη στην περαιτέρω αξιοποίηση και ανάδειξή της προς την κατεύθυνση της ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, της αναψυχής και της συνδεσιμότητας – προσβασιμότητας των αξιόλογων φυσικών, πολιτιστικών και λοιπών ανθρωπογενών στοιχείων
  • να διατυπώσει γενικές κατευθύνσεις ανάπτυξης και χωρικής οργάνωσης
  • να κατηγοριοποιήσει τις αναγκαίες δράσεις
  • να θέσει σε διαβούλευση το πλάνο ανάπτυξης της περιοχής και
  • να καταλήξει σε μία δέσμη παρεμβάσεων - έργων ως πρώτης προτεραιότητας, για τα οποία θα συνταχθούν τεχνικές περιγραφές, εκτιμώμενοι προϋπολογισμοί, θεσμικές διαδικασίες, χρονοπρογραμματισμός υλοποίησης κλπ.

Διαβάστηκε 258 φορές
Ακολουθείστε το AitoloakarnaniaBest.gr στο Google News
Συντακτική Ομάδα του AitoloakarnaniaBest.gr

Καθημερινή ενημέρωση με οτι καλύτερο συμβαίνει και ότι είναι χρήσιμο για τον κόσμο στην Αιτωλοακαρνανία. Σε πρώτο πλάνο η ανάδειξη του νομού, ως φυσική ομορφιά, πολιτισμικές δράσεις, ιστορικά θέματα, ενδιαφέροντα πρόσωπα και ομάδες και οτι άλλο αξίζει να αναδειχθεί.

Στην ίδια κατηγορία