Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 09 Απριλίου 2019 20:35

To οριστικό σχέδιο για την Γεωπονική στην Αιτωλοακαρνανία – Συν Ιστορικό – Αρχαιολογικό στο Αγρίνιο

Αν βρίσκετε το άρθρο ενδιαφέρον κοινοποιήστε το

Τέσσερα τμήματα συνολικά στο Αγρίνιο, αφού το ΔΠΝΝΤ καταργείται και ίδρυεται Ιστορικό – Αρχαιολογικό 
Μεγάλος αστερικός για το χρόνο λειτουργίας των Τμημάτων της Γεωπονικής που θα εδρεύουν στο Αγρίνιο
Mε τρία τμήματα η Γεωπονική στο Μεσολόγγι και δύο στο Αγρίνιο
Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο στη Ναύπακτο στη θέση του Τμήματος του ΤΕΙ

Μετά από αντιφατικές στις επιμέρους λεπτομέρειες διαρροές, δημοσιεύτηκε το πολυνομοσχέδιο που αφορά την αναδιάταξη του ακαδημαϊκού χάρτη στη Δυτική Ελλάδα. Όπως αναμένονταν αυτό προβλέπει την ίδρυση Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, η ακαδημαϊκή λειτουργία της οποίας αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Συγκεκριμένα η Σχολή αυτή θα περιλαμβάνει έξι Τμήματα: τρία στο Μεσολόγγι, δύο στο Αγρίνιο και ένα στην Αμαλιάδα. Στα Τμήματα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών η απαιτούμενη διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση πτυχίου ορίζεται σε 10 ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το αξιοσημείωτο είναι πως στο Αγρίνιο την κατάργηση του Τμήματος ΔΠΝΝΤ διαδέχεται η ίδρυση Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας.

Ολόκληρο το Σχέδιο Νόμου σε μορφή pdf

Στο Αγρίνιο προβλέπεται η ίδρυση Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και Τμήματος Γεωργικής Βιοτεχνολογίας. Ως γνωστόν το υπάρχον Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων μετονομάζεται σε Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και μεταφέρεται στην Πάτρα, ενώ το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών καταργείται και στη θέση του προβλέπεται η λειτουργία Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Αγρίνιο, όπως αρχικά είχε διαρρεύσει. Έτσι στο νέο χάρτη το Αγρίνιο θα διαθέτει τέσσερα τμήματα, αφού στο υπάρχον Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων δεν επέρχονται αλλαγές και θα συνεχίσει ως έχει, ενταγμένο στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η Σύγκλητος θα αποφασίσει αν τα τμήματα της Γεωπονικής στο Αγρίνιο θα λειτουργήσουν από φέτος ή το 2020

Ένας μεγάλος αστερίσκος όμως μπαίνει σχετικά με τα Τμήματα της Γεωπονικής που προβλέπεται να λειτουργήσουν στο Αγρίνιο. Το Υπουργείο αφήνει στην ευχέρεια των Πρυτανικών Αρχών να συνεκτιμήσουν υποδομές και προσωπικό και να αποφασίσουν, αν θα λειτουργήσουν από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά ή από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Αναφέρεται ρητά ότι “η ακαδημαϊκή λειτουργία των Τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με εξαίρεση τα Τμήματα” Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, και Γεωργικής Βιοτεχνολογίας, που προβλέπεται να ιδρυθούν στο Αγρίνιο, (καθώς και των Τμημάτων Νομικής, Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού σε Πάτρα και Πύργο αντίστοιχα) “η έναρξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας των οποίων καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντως όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021”.

Στο Μεσολόγγι προβλέπεται η ίδρυση Τμήματος Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, Τμήματος Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής και Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής. Αν και δεν γίνεται αναφορά στην έδρα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, αυτή εκτός απροόπτου θα είναι στο Μεσολόγγι, λόγω των κτιριάκων εγκαταστάσεων που υπάρχουν εκεί.

Στα Τμήματα Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωργικής Βιοτεχνολογίας, συνιστώνται 8 θέσεις μελών Δ.Ε.Π.

Αναφορικά με το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας που εδρεύει στη Ναύπακτο (Αντίρριο), προβλέπεται η ένταξή στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, αφού το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας σπάει στα δύο και συγχωνεύεται ένα μέρος του με το Πανεπιστήμιο Πατρών και τα πολυτεχνικά τμήματά του με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής εντάσσονται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ενώ οι φοιτητές εντάσσονται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και κατανέμονται σε Τμήματα της Σχολής Μηχανικών, με απόφαση της Συγκλήτου και πράξη του Πρύτανη. Αυτό σημαίνει πως ουσιαστικά το Τμήμα συγχωνεύεται με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του που εδρεύει στην Πάτρα και μεταφέρεται εκεί. Το Ερευνητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών θα έχει έδρα τελικά τη Ναύπακτο, όπως αρχικά αναφέρονταν στις διαρροές.

Οι ρυθμίσεις για τα ΔΠΦΠ και ΔΠΠΝΤ
Το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών καταργείται. Τα μέλη Δ.Ε.Π., καθώς και τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του καταργούμενου Τμήματος εντάσσονται στο Τμήμα Ιστορίας- Αρχαιολογίας στο οποίο μεταφέρονται και οι θέσεις τους. Η ένταξη και η μεταφορά των θέσεων διαπιστώνεται με πράξη του Πρύτανη που εκδίδεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Οι φοιτητές του καταργούμενου Τμήματος εντάσσονται στο Τμήμα Ιστορίας- Αρχαιολογίας, αλλά ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος εισαγωγής τους και λαμβάνουν τίτλο σπουδών που φέρει τον υφιστάμενο κατά τον χρόνο εισαγωγής τίτλο και τύπο. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών αρμόδια είναι τα μέλη Δ.Ε.Π. του καταργούμενου Τμήματος και οι οποίοι συνεχίζουν να ασκούν τα ανατεθειμένα σε αυτούς διδακτικά καθήκοντα, σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και όσα τους ανατεθούν με απόφαση των οργάνων του Τμήματος Ιστορίας- Αρχαιολογίας στο οποίο εντάσσονται. Σχετικές αρμοδιότητες μπορεί να ανατίθενται και σε άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος. Για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών που μεταβατικά παρέχονται μέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, φοιτητών, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσης βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους του καταργούμενου Τμήματος αρμόδια είναι τα όργανα του Τμήματος Ιστορίας- Αρχαιολογίας. Ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρόεδρος του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, καθώς και τα λοιπά μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος, συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους ως όργανα διοίκησης του νέου Τμήματος Ιστορίας- Αρχαιολογίας έως τη λήξη της θητείας τους.

Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων μετονομάζεται σε Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Οι φοιτητές, που κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 δεν έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, έχουν το δικαίωμα να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών του Τμήματος μετά την μετονομασία. Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής υποβάλλει αίτηση, που δεν ανακαλείται, μέχρι τις τριάντα μία (31) Ιουλίου 2019 μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία δημοσιεύεται τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες πριν την έναρξη της προθεσμίας στην ιστοσελίδα του ιδρύματος και του οικείου Τμήματος. Οι φοιτητές διατηρούν την εκπαιδευτική τους κατάσταση σε σχέση με τα υπολειπόμενα εξάμηνα σπουδών. Με πράξη του Προέδρου του οικείου Τμήματος, ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, γίνεται η αντιστοίχιση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος πριν την μετονομασία με μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος μετά την μετονομασία. Όσοι φοιτητές δεν υποβάλουν εμπρόθεσμα δήλωση προτίμησης, ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος πριν τη μετονομασία και λαμβάνουν τίτλο σπουδών που φέρει τον υφιστάμενο κατά τον χρόνο εισαγωγής τίτλο και τύπο.

agrinioculture.gr

 

Διαβάστηκε 1021 φορές
Συντακτική Ομάδα του AitoloakarnaniaBest.gr

Καθημερινή ενημέρωση με οτι καλύτερο συμβαίνει και ότι είναι χρήσιμο για τον κόσμο στην Αιτωλοακαρνανία. Σε πρώτο πλάνο η ανάδειξη του νομού, ως φυσική ομορφιά, πολιτισμικές δράσεις, ιστορικά θέματα, ενδιαφέροντα πρόσωπα και ομάδες και οτι άλλο αξίζει να αναδειχθεί.